Збірник праць Зоологічного музею

Original Name: 
Збірник праць Зоологічного музею
Year Established: 
1926
ISSN (Print): 
0132-1102
Періодичність: 
1 раз на рік
Founders: 
Національний науково-природничий музей НАН України

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування збірника в 2013—2014 роках.