Праці українського герпетологічного товариства

Original Name: 
Праці українського герпетологічного товариства
Year Established: 
2008
ISSN (Print): 
2310-9742
Періодичність: 
1 раз на рік
Founders: 
Українське герпетологічне товариство

ВД «Академперіодика» здійснювала тиражування збірника у 2011 та 2013 роках.