Український географічний журнал

Original Name: 
Український географічний журнал
Year Established: 
1992
ISSN (Print): 
1561-4980
Періодичність: 
4 рази на рік
Founders: 
Національна академія наук України
Інститут географії НАН України
Українське географічне товариство

ВД «Академперіодика» тиражує журнал з 1998 року по теперішній час, в тому числі в межах виконання Програми підтримки журналів — з 2010 року.