Євген Якович Хруслов. Біобібліографія вчених України

Year: 
2017
Pages: 
46
ISBN: 
978-966-360-332-2
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Book Type: 

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науковоорганізаційної та педагогічної діяльності видатного вченого в галузі математичної фізики Є.Я. Хруслова, академіка Національної академії наук України, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. Наведено покажчик друкованих праць, який знайомить читачів з науковим доробком вченого.

Для науковців і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.