"Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. 1927—2017" (за ред. В.Г. Кошечка)

Year: 
2017
Pages: 
348
ISBN: 
978-966-360-338-4
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Book Type: 
Книга, присвячена 90-річчю Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України — найстарішої в Україні академічної установи хімічного профілю і першого в СРСР спеціалізованого інституту з фізичної хімії, знайомить з історією Інституту, становленням, розвитком та сучасним станом досліджень за основними науковими напрямами: теорія хімічної будови; кінетика та реакційна здатність; каталіз; адсорбція і адсорбенти; хімія високих енергій; фізико-неорганічна хімія. Висвітлено діяльність Інституту з підготовки наукових кадрів, міжнародні зв’язки, участь співробітників у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, видавничу діяльність та розвиток науково-виробничого комплексу Інституту.
Розрахована на широке коло наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів хімічних спеціальностей.