Відділення механіки НАН України

Year: 
2015
Pages: 
343
ISBN: 
978-966-360-289-9
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Book Type: 
У довідниковому історико-біографічному виданні коротко ви­кладено історію Відділення механіки НАН України. Наведено біогра­фічну інформацію про дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів, яких було обрано до складу Академії з часу її заснування (1918 р.) до сьогодні. Описано історію та основні напрями роботи на­укових установ, їхній чисельний склад (станом на 01.07.2015), наукові періодичні видання, державні та академічні нагороди і премії науков­ців Відділення.