Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона: 80 років

Editors: 
редакційна колегія Б.Є. Патон (голова) та ін.
Year: 
2014
Pages: 
400
ISBN: 
978-966-360-258-5
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Book Type: 

Збірник містить науково-інформаційні матеріали про основні напрямки розвитку науково-технічної і виробничої діяльності Інституту електрозварюван­ня ім. Є.О. Патона НАН України протягом 80 років його існування. Висвітлено основні події створення, становлення і розвитку інституту. Відображені наукові здобутки інституту в галузі зварювання і споріднених технологій, співпраця з про­мисловими підприємствами, міжнародна діяльність. Показано сучасну струк­туру інституту і основні напрямки досліджень і впроваджень у виробництво.

Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих на­вчальних закладів та дослідників історії розвитку технічних наук.