Леонід Андрійович Пастур. Біобібліографія вчених України

Year: 
2017
Pages: 
62
ISBN: 
978-966-360-342-1
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Book Type: 
У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності видатного вченого в галузі математичної фізики, спектральної теорії операторів і фізики невпорядкованих систем Л.А. Пастура, академіка Національної академії наук України, професора Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки. Наведено покажчик друкованих праць, який знайомить читачів з науковим доробком ученого.
Для науковців і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.