Відділення інформатики НАН України

Year: 
2017
Pages: 
286
ISBN: 
978-966-360-341-4
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Book Type: 
У довідниковому історико-біографічному виданні коротко ви­кладено історію становлення й розвитку кібернетики та інформатики та історію Відділення інформатики НАН України. Наведено біогра­фічну інформацію про дійсних членів і членів-кореспондентів, які пра­цювали й працюють у Відділенні від часу його створення до сьогодні. Описано історію та основні напрями роботи наукових установ, нау­кові періодичні видання, державні й академічні нагороди та премії науковців Відділення.