Людина мудра = Ноmо sapiens

Year: 
2014
Pages: 
96
ISBN: 
978-966-360-270-7
978-966-360-262-2
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
идавничий дім «Академперіодика» HAH України представ­ляє науково-популярну авторську серію В.Д. Литвинова LINGUA LATINA AETERNA (Латинська мова вічна). До серії увійшли пе­реклади латиномовних творів вітчизняних авторів XV—XVIII ст. і тематично підібрані латинські вислови, жарти й цікавинки в ори­гіналі та перекладах.