Український науковий інститут книгознавства (1922— 1936)

Editors: 
наук. ред. В.І. Попик
Authors: 
Г.І. Ковальчук
Year: 
2015
Pages: 
688
ISBN: 
978-966-360-299-8
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського нау­ко во го інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книго­знавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до пов­ного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його співробітників. Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів та бібліофілів, іс­ториків вітчизняної науки та культури.