Лазер-індуковані наноструктури у твердих тілах

Authors: 
Венгер Є.Ф., Семчук О.Ю., Гаврилюк О.О.
Year: 
2016
Pages: 
236
ISBN: 
978-966-360-323-0
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень впливу лазерного випромінювання на конденсоване середовище. Основну увагу приділено вивченню особливостей електричних, оптичних і теплових процесів, зумовлених лазерним опроміненням поверхні напівпровідників та нестехіометричних плівок на основі оксиду кремнію. Зокрема, побудовано кінетику взаємодіючих квазічастинок у напівпровідниках у полі інтенсивного лазерного випромінювання, досліджено процес лазерного відпалу нестехіометричних плівок SiO2, вивчено властивості нанокомпозитної плівки SiO2(Si).
Для студентів, аспірантів фізичних факультетів, а також науковців, які працюють у галузі фізики твердого тіла та лазерної фізики.