Сергій Іванович Пирожков. Біобібліографія вчених України

Year: 
2018
Pages: 
207
ISBN: 
978-966-360-356-8
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, дипломатичної та громадсько-політичної діяльності відомого вченого, доктора економічних наук, професора, лаурета Державної премії України в галузі науки і техніки, премії НАН України ім. М.І. Туган-Барановського, Заслуженого діяча науки і техніки України, віце-президента НАН України, академіка НАН України С.І. Пирожкова. Наукові інтереси вченого охоплюють різноманітні питання соціогуманітаристики та демографії, створення системи стратегічного аналізу та наукових засад національної безпеки держави, широкого кола проблем міжнародних відносин та конфліктології. Вагомий внесок ученого в обґрунтування цивілізаційного розвитку незалежної України.
Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться сучасною вітчизняною наукою та її історією.