Володимир Зіновійович Туркевич

Editors: 
Гарбуз Т.О.
Authors: 
Колодніцька Н.І. (упоряд.)
Year: 
2018
Pages: 
70
ISBN: 
978-966-360-358-2
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності відомого українського вченого в галузі матеріалознавства, доктора хімічних наук, професора, академіка НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії НАН України ім. І.М. Францевича, директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України В.З. Туркевича. Наукові дослідження В.З. Туркевича охоплюють широке коло питань з термодинаміки надтвердих матеріалів під високим тиском, з вивчення фізико-хімічного аспекту синтезу та спікання надтвердих матеріалів за високих значень тиску і температури, дослідження термодинаміки та кінетики спонтанної кристалізації алмазу і кубічного нітриду бору, розробку теплофізичних приладів для вимірювань за екстремальних параметрів.
Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.