Відновити історію знищень і відроджень...: Ю. Лавріненко і літературно-критична думка діаспори

Authors: 
С. І. Лущій
Year: 
2018
Pages: 
330
ISBN: 
978-966-360-375-9
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ

Уперше системно досліджено літературознавчу, історичну та публіцистичну спадщину Ю. Лавріненка (1905—1987), відомого нау кового, культурного та громадського діяча діаспори, подано його уточнену біографію. В обіг уведено невідомі архівні матеріали з особових фондів І. Багряного, Г. Костюка, Ю. Лавріненка, М. Ореста, У. Самчука, Ю. Шереха (епістолярій, спогади, статті, автобіографії). Джерельна база роботи — архівні матеріали відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, фондів Бахмєтєвського архіву в США.
Для літературознавців, викладачів, студентів-філологів, широкого читацького загалу.