Мирослав Іванович Павлюк

Editors: 
Зелінська Н.В.
Year: 
2019
Pages: 
80
ISBN: 
978-966-360-384-1
Publication Language: 
Українська
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ

Подано короткі відомості про життя та діяльність знаного українського науковця, геолога — дослідника в галузі геотектоніки і нафтогазової геології, доктора геолого@мінералогічних наук, професора, академіка Національної академії наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премії НАН України імені П.А. Тутковського, Почесного розвідника надр, члена президії Української нафтогазової академії, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка Мирослава Івановича Павлюка. Покажчик знайомить із працями та на уково@організаційною діяльністю вченого.
Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться внеском українських геологів у пізнання Землі.