Aкустичний моніторинг газоструминного подрібнення

Authors: 
ПРЯДКО Наталія Сергіївна
ТЕРНОВА Катерина Віталіївна
Year: 
2020
Pages: 
192
ISBN: 
978-966-360-409-1
Publication Language: 
Англійська
Тираж: 
200
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Book Type: 

Розглянуто питання теорії та технології газоструминного подрібнення матеріалів на основі зв’язку технологічних і акустичних параметрів процесу. На основі теорії руйнування й особливостей застосування методу акустичної емісії для струминного млина установлено зв’язки технологічних і акустичних параметрів. Розроблено коміркову математичну модель процесу на основі ланцюгів Маркова і результатів акустичного моніторингу. Установлено акустичні параметри ефективності та критерій оптимальності роботи струминного млина. Показано можливість оптимізації струминного подрібнення мінеральної сировини на підставі результатів акустичного моніторингу процесу. Запропоновано методи візуалізації й оптимізації подрібнення з використанням інформаційних технологій. Розроблено й обґрунтовано акустичний контроль дисперсності продуктів подрібнення на основі залежності акустичних параметрів сигналів від крупності матеріалів. Укладено методику контролю якості продуктів подрібнення в режимі online, яка дає змогу вчасно виявити неприпустиму крупність подрібненого продукту та виключити надмірне подрібнення і перевитрату електричної енергії. Викладено основи нового методу автоматичного керування продуктивністю струминного млина за акустичними сигналами зони подрібнення, що полягає в контролі процесу завантаження камери за параметрами сигналів у ній. Це допомогло досягти необхідних технологічних показників зі зниженням енергоспоживання й за дотримання контрольної дисперсності. Книга буде цікавою широкому колу інженерів, науковців і студентів, чиї інтереси стосуються розробки технологій збагачення корисних копалин, тонкого подрібнення, одержання нових надтонких матеріалів, використання методів акустичної емісії.