Охорона авторського права при комерційному розповсюдженні або вільному доступу до електронних наукових видань у мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід

Ю.М. Капіца
Наука України в світовому інформаційному просторі
2015
11
45-55
Publication Language: 

Розповсюдження та продаж наукових періодичних і монографічних видань у цифровому форматі у мережі Інтернет, що набуло особливого розвитку з початку 2000-х рр., призвело до розробки та застосування правових і технічних засобів, що адаптують вимоги авторського права до нових моделей використання наукових видань.

У статті надається короткий огляд проблематики та досвіду застосу вання авторського права при електронному виданні та зазначаються проблемні питання, що потребують вирішення на законодавчому рівні та у практиці діяльності видавництв.

Keywords: 
наукове періодичне видання, цифровий формат, авторське право, електронне видання, ліцензійний договір