Періодика у галузі суспільних і гуманітарних наук: інтеграція до наукометричних баз данних на прикладі web of science

Н.В. Коваль
Наука України в світовому інформаційному просторі
2016
13
107-111
Publication Language: 

Викладено основні вимоги до періодичних видань під час відбору до наукометричної бази даних Web of Science, виокремлено пріоритети відбору до баз даних Social Sciences Citation Index та Art & Humanities Citation Index. Проведено аналіз щодо відповідності цим вимогам періодичних видань у галузі суспільних і гуманітарних наук, засновником яких є Національна академія наук України або її установи.

Keywords: 
наукова періодика, Web of Science, міжнародні видавничі стандарти, references, пристатейні списки літератури