Лезо Оккама: як врятувати вітчизняну наукову періодику

А.І. Радченко
Наука України в світовому інформаційному просторі
2016
13
22-30
Publication Language: 

Викладено історію трансформації вимог до періодичних видань, які можуть бути включені до переліку наукових фахових видань від 1999 року дотепер. Висвітлено роль Національної академії наук України і Науково-видавничої ради НАН України у зміненні цих вимог. Обґрунтовано необхідність осучаснення вимог до вітчизняної періодики шляхом наближення критеріїв оцінювання до світових вимог, запроваджених провідними наукометричними базами. Запропоновано застосовувати ранжування українських наукових журналів відповідно до їх представлення у наукометричних і реферативних базах.

Keywords: 
наукове періодичне видання, наукометричні бази, перелік наукових фахових видань.