Наукова періодика Ураїни у дзеркалі web of science

І.О. Тихонкова
Наука України в світовому інформаційному просторі
2016
13
31-39
Publication Language: 

Якісні наукові дослідження починаються з детального опрацювання актуальної літератури. Вчений у середньому читає близько 200 статей на рік. Зважаючи на існування понад 100 000 наукових журналів у світі, необхідно опрацьовувати найякісніші результати. Емпірична закономірність Бредфорда та принцип Парето вказують, що основна інформація міститься в 20 % видань. Функцією Web of Science (Core Collection) є відбір якісних журналів. На сьогодні у трьох її індексах (SCIE — з природничих, SSCI — соціальних та AHCI — гуманітарних наук) проіндексовано більше 12 800 видань. У заснованому в 2015 індексі ESCI, що також є частиною Web of Science (Core Collection), планується індексація 5000 журналів і відбір до ESCI триває. Понад 50 років Web of Science є незамінним інструментом для пошуку та оцінки наукової інформації. У статті описано структуру платформи Web of Science та проаналізовано українські видання, що входять або входили до Web of Science (Core Collection) у 1997—2016 рр.

Keywords: 
Web of Science (Core Collection), наукові періодичні видання, наукові журнали, наукометричні бази.