Цифрові ідентифікатори doi (the digital object identifier) для наукових публікацій: принцип роботи та можливості бази даних агенств crossref

Т.М. Яцків
Наука України в світовому інформаційному просторі
2016
13
73-79
Publication Language: 

У статті розглянуто можливості використання різних цифрових ідентифікаторів для наукових публікацій, періодичних видань, а також персональних ідентифікаторів для науковців, запровадження яких спрямовано на полегшення пошуку інформації в світовому електронному масиві наукового контенту. Наведено коротку інформацію про Міжнародну асоціацію видавців PILA (Publishers International Linking Association, Inc.), яка координує роботу Агентства CrossRef. Функцією цього агентства є управління та підтримка інформаційної бази цифрових ідентифікаторів DOI. Викладено означення цифрових ідентифікаторів DOI, принцип їхньої роботи, процедура присвоєння ідентифікаторів науковим публікаціям та іншим об’єктам, а також описано можливості пошукового інтерфейсу CrossRef та основні переваги системи CrossRef.

Keywords: 
цифрові ідентифікатори DOI, Агентство CrossRef, наукові пуб лікації, база даних, пошукова система