Підготовка інтернет-сторінки наукового видання з метою отримання цифрових ідентифікаторів doi, процес реєстрації індексів, підготовка пристатейних списків літератури та їх реєстрація

А.Д. Данілова
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 
2016
Випуск: 
13
Сторінки: 
80-89
Мова публікації: 

У статті викладено інформацію, необхідну для підготовки веб-ресурсу періодичного наукового видання до процедури одержання цифрових ідентифікаторів DOI. Наведено вимоги до веб-ресурсів періодичних наукових і книжкових видань. Описано процедуру реєстрації цифрових ідентифікаторів DOI, підготовку і активацію пристатейних списків літератури в системі CrossRef. Пояснено необхідність і важливість активації перехресних посилань, яка повинна підвищити "видимість" видання та сприяти зростанню кількості цитувань.

Ключові слова: 
цифрові ідентифікатори DOI, Агентство CrossRef, наукові публікації, база даних, пошукова система