Відповідність академічних періодичних видань вимогам міжнародних наукометричних баз даних (на прикладі видань, співзасновниками яких є установи Відділення економіки НАН України)

Н.В. Коваль
Наука України в світовому інформаційному просторі
2017
14
79-84
Publication Language: 

Висвітлено основні вимоги міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection. Проаналізовано відповідність цим вимогам періодичних видань, співзасновниками яких є установи Відділення економіки Національної академії наук України.

Keywords: 
наукове періодичне видання, міжнародні видавничі стандарти, наукометричні бази даних Scopus та Web of Science