Сучасний світ та інформаційний простір: роль наукового журналу

П.С. Смертенко and В.С. Солнцев
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 
2018
Випуск: 
15
Сторінки: 
28-36
Мова публікації: 

Проведено аналіз деяких сучасних світових парадигм майбутнього розвитку людства — 6-го технологічного укладу, індустрії 4.0 та STEM освіти. Дано визначення основних характеристик розглянутих парадигм та показано спільну область їх взаємодії. Проаналізовано роль наукового журналу в сучасному інформаційному та інноваційному просторі. Запропоновано стратегічні цілі наукового журналу у глобальних тенденціях сучасних світових парадигм майбутнього розвитку людства на прикладі наукового міжнародного журналу Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics.

Ключові слова: 
6-й технологічний уклад, індустрія 4.0, STEM освіта, міжна- родний науковий журнал, інформаційний та інноваційний простір.