Охорона авторського права на наукові журнали та монографії у цифровому вигляді для забезпечення використання іноземними користувачами

Ю.М. Капіца
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 
2018
Випуск: 
15
Сторінки: 
39-45
Мова публікації: 

Розглянуто авторсько-правові аспекти використання наукових журналів, монографій у цифровому вигляді користувачами в інших країнах, зокрема, використання авторсько-правового застереження, ліцензій вільного доступу, охорони авторського права у випадку розміщення журналів в іноземних наукометричних і реферативних базах даних, інших агрегаторах наукової інформації.

Ключові слова: 
авторське право, авторсько-правове застереження, ліцензія вільного доступу, користувач, науковий журнал, наукова монографія, циф- ровий вигляд, наукометрична база