Вимоги щодо охорони авторського права для розміщення статей наукових журналів у бібліографічних та реферативних базах даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus International тощо

К.С. Шахбазян
Наука України в світовому інформаційному просторі
2018
15
46-52
Publication Language: 

Розглянуто низку питань, пов’язаних із розміщенням наукових видань у наукометричних бібліографічних базах: вимоги до журналів для включення до цих баз даних; вимоги до матеріалів для їх опублікування у виданнях, які індексуються у цих бібліографічних базах даних.

Keywords: 
вимоги до журналів, включення до міжнародних наукометричних баз даних, політика відкритого доступу, авторське право.