Надання цифрових ідентифікаторів DOI як один із заходів покращення видимості наукового журналу

Т.М. Яцків and А.Д. Данілова
Наука України в світовому інформаційному просторі
2018
15
55-65
Publication Language: 

Розглянуто причини низької цитованості опублікованих матеріалів. Запропоновано основні концептуальні методичні рекомендації, спрямовані на підвищення видимості наукових видань у міжнародному інформаційному просторі. Описано взаємозв’язок між наявністю цифрових ідентифікаторів DOI, представленням контенту на власному веб-ресурсі, використанням ефективного механізму перехресних посилань і зростанням кількості звернень до наукових публікацій.

Keywords: 
видимість наукового журналу, міжнародні наукометричні бази Web of Science і Scopus, цифрові ідентифікатори DOI, Агентство CrossRef, нау кові публікації, база даних, пошукова система.