Функціонування української мови в наукових періодичних виданнях