Науковий журнал як комплексна система

А.І. Радченко
Наука України в світовому інформаційному просторі
2019
16
26-36
Publication Language: 

Розглянуто питання організації діяльності наукового періодичного фахового видання в Україні, зокрема у Національній академії наук України. Названі основні нормативні документи, що визначають цю діяльність. Окреслено основні проблеми оптимальної організації роботи з підготовки й випуску наукової періодики, передовсім проблему браку кваліфікованих кадрів та ефективного розподілу повноважень. Визначено ризики, пов’язані з надмірною формалізацією роботи редакційної колегії та редакції наукового періодичного видання.

Keywords: 
науковий журнал, наукометрична база даних, видавнича діяльність, публікаційна активність, фахове видання, НАН України