Механізм захоплення інформаційного ринку науковим журналом

П.С. Смертенко, В.С. Солнцев
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 
2019
Випуск: 
16
Сторінки: 
37-45
Мова публікації: 

З використанням методів CRM (управління відносин з клієнтом) і SWOT- аналізу запропоновано механізм захоплення інформаційного ринку міжнародним науковим журналом Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. Відповідно до запропонованих механізмів виділено чотири основні напрями діяльності: науково-технічний, маркетингово-товарний, привабливість для читачів і розповсюдження журналу на ринку. Показано, що для успішного розповсюдження журналу на ринку мають бути забезпечені: якість журналу, тобто кваліфікація рецензентів, корисність інформації, входження до світових наукометричних баз даних, наприклад Scopus та Web of Science; робота з авторами; популяризаційні PR-заходи; заохочення авторів до співпраці та збуту для поширення журналу. Для досягнення поставлених цілей просування сучасного наукового журналу на ринок потрібна кропітка, наполеглива та злагоджена робота як видавничої ради, так і редакційної колегії.

Ключові слова: 
міжнародний науковий журнал, інформаційний та інноваційний простір, науково-технічна ринково направлена політика, маркетингова політика