Український реферативний журнал "Джерело". Серія 4. Медицина

Назва журналу мовою оригіналу: 
Український реферативний журнал "Джерело". Серія 4. Медицина
Рік заснування: 
1995
ISSN (Print): 
1729-2719
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу в 2005 році в межах Програми підтримки журналів НАН України.