Українська

Проблеми українського наукового видання та шляхи їх подолання

Розглянуто ключові проблеми української наукової періодики та науки і освіти в цілому. Виділено системну проблему, наслідками якої є решта складностей у науково-інформаційній сфері України. Показано, що без ви рішення системної проблеми боротьба з її наслідками є неефективною, а подолати її неможливо шляхом прямого копіювання практик успішніших країн. Розглянуто шляхи подолання системної кризи та ряд кроків із розв’язання деяких її наслідків, що безпосередньо стосуються української наукової пе ріодики.

Формування видавничої стратегії як необхідна умова просування наукового журналу в сучасному інформаційному просторі

Переваги спілкування в електронному просторі визначили сучасну форму представлення наукового журналу — веб-ресурс. Входження до світових наукометричних баз даних — обов’язкова нині умова для наукового видання — можливо лише за наявності відповідно структурованого веб-ресурсу. Журнали, що знехтували сучасними комунікативними можливостями, втрачають свою читацьку аудиторію й авторський корпус. Повноцінне виконання журналом завдань в умовах насиченості інформаційного простору потребує формування та реалізації певної видавничої стратегії.

Українська академічна періодика: стан і перспективи

Розглянуто  цільові  орієнтири  розвитку  публікаційної  активності.  Проаналізовано стан академічної періодики та зроблено висновок про необхідність оптимізації  мережі  наукових  періодичних  видань  і  спрямування  зусиль  на  розвиток перспективних видань.

Сторінки

Subscribe to Українська