VІІ Науково-практична конференція «НАУКОВА ПЕРІОДИКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»

14 червня 2017 року в Києві у приміщенні Головної астрономічної обсерваторії НАН України відбулася VІІ Науково-практична конференція «НАУКОВА ПЕРІОДИКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ». Серед основних питань, що розглядалися на конференції, було питання формування видавничої стратегії НАН України, питання відкритого доступу в Україні та охорони авторських прав, публікаційної активності вітчизняних науковців і перспектив входження академічних наукових видань до наукометричних баз даних.

Чекаємо від учасників конференції пропозицій щодо Резолюції конференції (до 22.06), а поки що пропонуємо скопіювати собі фото на згадку conf2017.jpg

З презентаціями доповідей, що були виголошені на конференції, можна ознайомитися тут:

Користування додатковими сервісами Бази даних CrossRef:

  •    CrossRef Reference Linking;
  •    CrossRef Plagiarism Check;
  •    CrossRef Publication Record;
  •    CrossRef Funding Data.

Данілова Анна Дмитрівна, провідний інженер передплатної агенції «Укрінформнаука»; Danilova_2017.ppt

Конкурс на краще книжкове видання НАН України. Правила використання грифа НАН України
Діденко Юлія Володимирівна учений секретар Науково-видавничої ради НАН України; griffon_NANU.ppt

Перспективи входження академічних наукових видань до наукометричних баз даних
Діденко Юлія Володимирівна учений секретар Науково-видавничої ради НАН України; perspectives_bd.ppt

Аналіз публікаційної активності вітчизняних науковців в галузі технічних наук
Крючин А.А., Мініна Н.М., Овсієнко Л.М.; Kriuchin.pptx

Проблеми українського наукового видання та шляхи їх подолання
Лень Євген Георгійович д.ф.-м.н., проф.; Len.pptx

Оновлення вимог до наукових фахових видань України як крок до наукометричних баз
Анна Радченко; Radchenko-DAK_14-06-2017.pptx

Про стандарт «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015)
Анна Радченко; Radchenko-DSTU_14-06-2017.pptx

Чому моє видання не індексується у Web of Science? На що звернути увагу, як оцінити шанси?
Тихонкова Ірина, к.б.н.; AkademPeriod.pptx

Технічні правила верстки наукового журналу (основні рекомендації)
Тетяна Шендерович, провідний технічний редактор ВД «Академперіодика», Олена Вакаренко, аспірантка інституту ботаніки ім.М.Г. Холодного; Shenderovich-Vakarenko.ppt

Українська академічна періодика: Стан і перспективи
Академік НАН України Я.С.Яцків, Голова Науково-видавничої ради НАН України; Y.S.Yatskiv.ppt

Критерії оцінки наукового журналу. Цифровий ідентифікатор DOI як критерій оцінки наукового журналу
Яцків Тетяна Михайлівна, директор Передплатного агентства «Укрінформнаука»; Yatskiv_DOI.pptx