Видавничий дiм "Академперіодика" НАН України: 25 років у сяйві наукових знань

Editors: 
О.Г. Вакаренко
А.І. Радченко
Year: 
2020
Pages: 
216
ISBN: 
978-966-360-401-5
Publication Language: 
Ukrainian
Publisher: 
ВД "Академперіодика"
Place Published: 
Київ
Book Type: 

У виданні підбито підсумки 25-річної роботи Видавничого дому "Академперіодика" НАН України з підготовки та випуску наукової літератури. Ґрунтовна вступна стаття характеризує різнобічну діяльність та основні тенденції розвитку ВД "Академперіодика" протягом 1996—2020 рр. У першому розділі зібрано основні відомості про періодичні видання, які готував до друку та/або тиражував Видавничий дім за час свого існування. У другому розділі у хронологічній послідовності наведено бібліографічні описи книжкових видань. Обидва розділи проілюстровані зображеннями відповідних обкладинок та статистичними узагальненнями.

Видання стане у пригоді фахівцям видавничої та бібліотечної справи, історикам науки, може бути цікавим широкому колу наукових працівників.