Authors: Hilgurt S.Ya., Chemerys O.A.
Year: 2022
Pages: 297
ISBN: 978-966-360-458-9
Publication Language: Ukrainian
Publisher: PH “Akademperiodyka”
Place Published: Kyiv
Affiliation: National Academy of Sciences of Ukraine, G.E. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering.

The book is devoted to the research and development of methods for combining computational structures for reconfigurable signature-based information protection tools for computer systems and networks in order to increase their efficiency. Network security tools based, among others, on such AI-based approaches as deep neural networking, despite the great progress shown in recent years, still suffer from nonzero recognition error probability. Even a low probability of such an error in a critical infrastructure can be disastrous. Therefore, signature-based recognition methods with their theoretically exact matching feature are still relevant when creating information security systems such as network intrusion detection systems, antivirus, anti-spam, and wormcontainment systems. The real time multi-pattern string matching task has been a major performance bottleneck in such systems. To speed up the recognition process, developers use a reconfigurable hardware platform based on FPGA devices. Such platform provides almost software flexibility and near-ASIC performance. The most important component of a signature-based information security system in terms of efficiency is the recognition module, in which the multipattern matching task is directly solved. It must not only check each byte of input data at speeds of tens and hundreds of gigabits/sec against hundreds of thousand or even millions patterns of signature database, but also change its structure every time a new signature appears or the operating conditions of the protected system change. As a result of the analysis of numerous examples of the development of reconfigurable information security systems, three most promising approaches to the construction of hardware circuits of recognition modules were identified, namely, content-addressable memory based on digital comparators, Bloom filter and Aho–Corasick finite automata. A method for fast quantification of components of recognition module and the entire system was proposed. The method makes it possible to exclude resource-intensive procedures for synthesizing digital circuits on FPGAs when building complex reconfigurable information security systems and their components. To improve the efficiency of the systems under study, structural-level combinational methods are proposed, which allow combining into single recognition device several matching schemes built on different approaches and their modifications, in such a way that their advantages are enhanced and disadvantages are eliminated. In order to achieve the maximum efficiency of combining methods, optimization methods are used. The methods of: parallel combining, sequential cascading and vertical junction have been formulated and investigated. The principle of multi-level combining of combining methods is also considered and researched. Algorithms for the implementation of the proposed combining methods have been developed. Software has been created that allows to conduct experiments with the developed methods and tools. Quantitative estimates are obtained for increasing the efficiency of constructing recognition modules as a result of using combination methods. The issue of optimization of reconfigurable devices presented in hardware description languages is considered. A modification of the method of affine transformations, which allows parallelizing such cycles that cannot be optimized by other methods, was presented. In order to facilitate the practical application of the developed methods and tools, a web service using high-performance computer technologies of grid and cloud computing was considered. The proposed methods to increase efficiency of matching procedure can also be used to solve important problems in other fields of science as data mining, analysis of DNA molecules, etc. Keywords: information security, signature, multi-pattern matching, FPGA, structural combining, efficiency, optimization, hardware description language.

 


References:

 

 1. S. Ya. Hilʹhurt Analiz zastosuvannya aparatnoho pryskorennya informatsiynoho zakhystu v avtomatyzovanykh systemakh enerhetychnoyi haluzi // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 83, ss. 154-164, 2018.
 2. Y. Yang, H. Xu, L. Gao, Y. Yuan, K. McLaughlin ta S. Sezer, “Bahatomirna systema vyyavlennya vtorhnenʹ dlya merezh SCADA na osnovi IEC 61850”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 32, № 2, stor. 1068-1078, 2017, doi: 10.1109/TPWRD.2016.2603339.
 3. V. A. Luzhetsʹkyy, A. d. Kozhukhivsʹkyy, O. p. Voynovych, Osnovy informatsiynoyi bezpeky. Navchalʹnyy posibnyk. Vinnytsya: VNTU, 2009.
 4. E. H. Amorozo, Osnovy tekhnolohiyi kompʺyuternoyi bezpeky. NJ: Prentice Hall PTR, 1994, 404 s.
 5. K. Kasperski, Tekhnika merezhevykh atak. M.: Solon-R, 2001.
 6. H. F. Konakhovych, V. P. Klymchuk, S. M. Pauk, V. H. Potapov, Zakhyst informatsiyi v telekomunikatsiynykh systemakh. K.: «MK-Press», 2005.
 7. A. H. Mykytyshyn, M. M. Mytnyk, P. D. Stukhlyak, Kompleksna bezpeka informatsiynykh merezhevykh system: navchalʹnyy posibnyk. Ternopilʹ: Vyd-vo TNTU imeni Ivana Pulyuya, 2016, 256 s.
 8. Yu. M. Korostylʹ, A. N. Davydenko, S. Ya. Hilʹhurt, M. M. Panchenko Analiz zahroz i nebezpek v komp’yuternykh systemakh na predmet zakhystu tsyfrovymy rekonfyhuryruemymy ustroystvamy // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 56, cc. 10-17, 2010.
 9. S. V. Salʹnyk, A. S. Storchak, A. YE. Kramsʹkyy, Analiz vrazlyvostey ta ataky na derzhavni informatsiyni resursy, shcho obroblyayutʹsya v informatsiyno-telekomunikatsiynykh systemakh, Systemy obrobky informatsiyi, № 2(157), cc. 121-128, 2019.
 10. S. Anvar ta in., “Vid vyyavlennya vtorhnenʹ do systemy reahuvannya na vtorhnennya: osnovy, vymohy ta maybutni napryamky”, Alhorytmy, ohlyad tom. 10, № 2, stor. 24 chervnya 2017 r., st. 39, doi: 10.3390/a10020039.
 11. S. Ya. Hilʹhurt, A. K. Heranova, Pro zastosuvannya rekonfyhuryruemykh vychyslyteley dlya vyrishennya zadach zakhystu informatsiyi, Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 46, cc. 93-99, 2008.
 12. S. Ya. Hilʹhurt, A. K. Heranova Pro zastosuvannya rekonfyhuryruemykh vychyslyteley dlya vyrishennya pytanʹ zakhystu informatsiyi, peresylaemoy v hrid-serede // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 51, cc. 65-72, 2009.
 13. S. Ya. Hilʹhurt, A. K. Haranova, Prohramno-aparatnyy zakhyst danykh u rozpodilenykh intelektualʹnykh systemakh, Shtuchnyy intelekt, № 3, cc. 706-711, 2010.
 14. A. V. Lukatskyy, Obnaruzhenye atak. SPb.: BKHV-Peterburh, 2001, 624 s.
 15. S. Ya. Hilʹhurt, “Aparatne rozpiznavannya ryadka v intelektualʹnykh systemakh zakhystu informatsiyi”, Tez. dokl. mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Yskusstvennyy yntellekt. Yntellektualʹnye systemy II-2011», 2011, vyp. 1: Donetsʹk: IPII «Nauka i osvita», cc. 271-274.
 16. V. Yevdokymov, A. Davydenko, S. Hilʹhurt, Tsentralizovanyy syntez rekonfihurovanykh aparatnykh zasobiv informatsiynoyi bezpeky na vysokovyrobnychykh platformakh, Zakhyst informatsiyi, T. 20, № 4, cc. 247-258, 2018, doi: 10.18372/2410-7840.20.13426.
 17. D. Stiawan, A. Y. I. Shakhatreh, M. Y. Idris, A. B. Kamarulnizam, and H. A. Abdul, “Intrusion protection system: A survey”, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol. 40, vyp. 1, S. 44-54, 2012.
 18. S. Kumar. “Ohlyad potochnykh metodiv vyyavlennya merezhevykh vtorhnenʹ”. https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-07/ids.htm (data dostupu: 15.09.2019).
 19. U. A. Sandhu, S. Haider, S. Naseer, O. U. Ateeb i S. Z. A. Bhutto, “A Survey of Intrusion Detection & Prevention Techniques”, 2011 International Conference on Information Communication and Management, Singapore, 2011, vol. 16: IACSIT Press, stor. 66-71.
 20. M. Bidzhon, “Opytuvannya shchodo bezpechnoyi merezhi: pidkhody do vyyavlennya ta zapobihannya vtorhnennyam”, Amerykansʹkyy zhurnal informatsiynykh system, tom. 4, № 3, S. 69-88, 2016.
 21. S.V. Kazmirchuk, A.O. Korchenko, T.I. Parashchuk, “Analiz systemnoho vtorhnennya”, Zakhyst informatsiyi, T. 20, № 4, cc. 259-276, 2018.
 22. A. Korchenko, O. Zaritsʹkyy, T. Parashchuk, V. Bychkov Prohramne zabezpechennya formuvannya etaloniv parametriv // Zakhyst informatsiyi. 20, № 3, cc. 133-148, 2018.
 23. Yu. M. Korostylʹ, S. Ya. Hilʹhurt, Pryntsypy pobudovy merezhevykh system vyyavlennya vtorzhenʹ na bazi PLIS, Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 57, cc. 87-94, 2010.
 24. S.Ya. Hilhurt, “Zastosuvannya rekonfihurovanykh vychyslyteliv dlya aparatnoho pryskorennya syhnaturnoyi systemy zakhystu informatsiyi”, Tez. dop. Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. «Modelyuvannya-2018», Kyyiv, 2018: Instytut problem modelyuvannya v enerhetytsi im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, cc. 107-110.
 25. Y.H. Cho ta W.H. Mangione-Smith, “Hlybokyy filʹtr paketiv iz spetsialʹnoyu lohikoyu ta pam’yattyu lyshe dlya chytannya”, 12-y shchorichnyy sympozium IEEE z prohramovanykh nalashtuvanʹ obchyslyuvalʹnykh mashyn, materialy, materialy, stor. 125-134, 2004, doi: 10.1109 /fccm.2004.25.
 26. P. C. Lin, Y. D. Lin, T. H. Lee ta Y. C. Lai, “Vykorystannya zistavlennya ryadkiv dlya hlybokoyi perevirky paketiv”, Computer, Article vol. 41, vyp. 4, stor. 23-28, kvitenʹ 2008 r., doi: 10.1109/mc.2008.138.
 27. Khilʹkhurt S. Yu. Zastosuvannya rekonfihurovanykh pryskoryuvachiv na osnovi PLIS dlya zavdanʹ merezhevoyi bezpeky // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zbirnyk naukovykh pratsʹ PIME NAN Ukrayiny, vyp. 73, stor. 17-26, 2014.
 28. S. Ya. Hilʹhurt, “Porivnyalʹnyy analiz mizhsetevykh ekraniv, systema vyyavlennya i peredovernennya vtorzhenʹ, kontrolʹ tsilosti”, Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 60, cc. 116-120, 2011.
 29. O.S. Potenko Analiz system zakhystu veb-dodatkiv vid khakersʹkykh atak // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 89, cc. 50-63, 2019.
 30. “Zeek. Instrument monitorynhu bezpeky merezhi z vidkrytym vykhidnym kodom.” Versiya 3.0.0. https://zeek.org (data zvernennya: 15.10.2019).
 31. «Laskavo prosymo do Hogwash». Versiya 0.5. http://hogwash.sourceforge.net/oldindex.html (data zvernennya: 15.09.2018).
 32. «FORPANNYA». Versiya 2.9.3.1. http://www.snort.org (data zvernennya: 15.09.2018).
 33. “Suricata. IDS z vidkrytym kodom.” Versiya 4.1.0. http://suricata-ids.org (data zvernennya: 15.09.2018).
 34. “Posibnyk korystuvacha SNORT. Proekt Snort.” Cisco. Versiya 2.9.16. http://manual-snort-org.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/node2.html (data zvernennya 17.08.2019).
 35. A. N. Davydenko, S. Ya. Hilʹhurt, V. Y. Sabat, “Aparatne pryskorennya alhorytmiv vyyavlennya syhnatury vtorzhenʹ u vidkrytiy systemi informatsiynoyi bezpeky Snort”, Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, cc. 94-103, 2012.
 36. Yu.M. Korostylʹ, S.Ya. Hilʹhurt, O.M. Nazarenko Analiz bazy danykh systemy informatsiynoyi bezpeky Snort i pytannya shvydkoyi diyi // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE Pukhova NAN Ukrayiny, cc. 77-84, 2012.
 37. A. Krasotkyn, “Krasotkyn A. Obnaruzhenye setevykh tak – Snort”, tom. Myr PK, №. 6, 2003.
 38. N. N. Bezrukov, Kompʹyuternaya vyrusolohyya: Sprav. kerivnytstvo. Kyev: Ukr. sov. entsykl., 1991, 414 s.
 39. F. Koen, “Pro naslidky komp’yuternykh virusiv i metody zakhystu”, C&S, tom. 7, № 2, stor. 167-184, 1988.
 40. M. Alʹ-Asli ta T. A. Haleb, «Ohlyad metodiv na osnovi syhnatur v antyvirusnykh produktakh», u 2019 r. Mizhnarodna konferentsiya z kompʺyuternykh ta informatsiynykh nauk, ICCIS 2019 r., 2019 r.: Instytut inzheneriv z elektrotekhniky ta elektroniky Inc., doi: 10.1109 /ICCISci.2019.8716381.
 41. D. Pao, X. Wang, X. R. Wang, C. Cao ta Y. S. Zhu, “String Searching Engine for Virus Scanning”, IEEE Transactions on Computers, stattya tom. 60, vyp. 11, stor. 1596-1609, lystopad 2011, doi: 10.1109/tc.2010.250.
 42. Dzh. T. L. Kho ta H. H. F. Lemʺye, «PERG: masshtabovana systema uz·hodzhennya shabloniv na osnovi PLIS iz konsolidovanymy filʹtramy Blumʺyera», materialy Mizhnarodnoyi konferentsiyi 2008 roku z prohramovanykh tekhnolohiy, materialy dopovidey, stor. 73-80, 2008, doi: 10.1109/fpt.2008.4762368.
 43. «ClamAV — tse antyvirusnyy mekhanizm iz vidkrytym vykhidnym kodom dlya vyyavlennya troyaniv, virusiv, shkidlyvykh prohram ta inshykh zlovmysnykh zahroz». Versiya 0.101.2. http://www.clamav.net (data zvernennya: 09.04.2019).
 44. U. Savagaonkar, R. Sahita, G. Nagabhushan, P. Rajagopal, and D. Durham. (2005) Nezalezhna vid OS systema zakhystu vid khrobakiv na osnovi evrystyky. Zhurnal Technology@Intel. 1-8.
 45. B. Madkhusudan i Dzh. V. Lokvud, “Aparatno-pryskorena systema dlya vyyavlennya khrobakiv u realʹnomu chasi”, IEEE Micro, stattya; Proceedings Paper vol. 25, vyp. 1, stor. 60-69, sichenʹ-lyutyy 2005, doi: 10.1109/mm.2005.1.
 46. ​​M. Faezipur, M. Nurani ta R. Panihrakhi, «Aparatna platforma dlya efektyvnoho vyyavlennya spalakhiv khrobakiv», ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems, Article vol. 14, vyp. 4, stor. 29, serpenʹ 2009, st. 49, doi: 10.1145/1562514.1562517.
 47. S.Ya. Hilʹhurt, Osoblyvosti zastosuvannya rekonfihurovanykh vychyslyteliv dlya aparatnoho zakhystu informatsiynykh system, Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 38, cc. 36-41, 2007.
 48. S. Singh, C. Estan, G. Varghese, S. Savage ta Usenix, “Automated worm fingerprinting”, Usenix Association Proceedings of the Sixth Symposium on Operating Systems Design and Implementation (Osde ’04), Proceedings Paper stor. 45-60, 2004.
 49. Y. Ashmanov, «Borʹba so spamom tekhnycheskymy sredstvamy», BYTE/Roscyya, T. 65, № 1, cc. 70-74, 2004.
 50. M. Takesue, «Personalizovana filʹtratsiya polimorfnoyi elektronnoyi poshty, spamu», 2009 r., Tretya mizhnarodna konferentsiya z novoyi informatsiyi, system i tekhnolohiy bezpeky, dopovidʹ, stor. 249-254, 2009 r., doi: 10.1109/securware.2009.45.
 51. Dzh. Yan i P. L. Cho, «Pokrashchennya spilʹnoho vyyavlennya spamu za dopomohoyu filʹtriv Blum», na 22-y shchorichniy konferentsiyi iz zastosuvannya kompʺyuternoyi bezpeky, Mayami-Bich, shtat Floryda, 11-15 hrudnya 2006 r., LOS-ALAMITOS: Ieee Computer Soc, na shchorichniy konferentsiyi iz zastosuvannya kompʺyuternoyi bezpeky. Konferentsiya – Materialy, 2006, stor. 414-+, doi: 10.1109/acsac.2006.26.
 52. D. Hasfild, Alhorytmy na ryadkakh, derevakh i poslidovnostyakh: informatyka ta obchyslyuvalʹna biolohiYa. Kembrydzh: Cambridge University Press, 1997.
 53. D. Hasfild, Hasfild D. Stroky, derevʹya y posledovatelʹnosty v alhorytmakh: Ynformatyka y vychyslytelʹnaya byolohyYa. SPb.: Nevskyy Dyalekt; BKHV-Peterburh, 2003, 654 s.
 54. T. AbuHmed, A. Mohaisen i D. Nyang, “Deep Packet Inspection for Intrusion Detection Systems: A Survey”, Computer Networks, vol. 57, vyp. 18, stor. 4047-4064, 2012.
 55. W. Jiang, Y. H. E. Yang i V. K. Prasanna, «Mashtabovana bahatokonveyerna arkhitektura dlya vysokoproduktyvnoyi vidpovidnosti ryadkiv z kilʹkoma shablonamy», na 24-mu mizhnarodnomu sympoziumi z paralelʹnoyi ta rozpodilenoyi obrobky IEEE, IPDPS 2010, Atlanta, Dzhordzhiya, 2010, doi: 10.1109/IPDPS.2010.5470374.
 56. J. Lunteren, “High-performance pattern-matching for intrusion detection”, 25th International Conference on Computer Communications, tomy 1-7, Proceedings IEEE Infocom 2006, Proceedings Paper stor. 1409-1421, 2006.
 57. D. E. Knut, Dzh. KH. Morris i V. R. Pratt, “Shvydke zistavlennya shabloniv u ryadkakh”, SIAM J. COMPUT., tom. 6, № 2, 1977.
 58. R. S. Boyer i Dzh. S. Mur, “Shvydkyy alhorytm poshuku ryadkiv”, Komunikatsiyi ACM, tom. 20, № 10, stor. 762-772, 1977, doi: 10.1145/359842.359859.
 59. R. M. Karp i M. O. Rabin, “Efektyvni randomizovani alhorytmy zistavlennya shabloniv”, IBM Journal of Research and Development, stattya tom. 31, vyp. 2, stor. 249-260, berezenʹ 1987 r., doi: 10.1147/rd.312.0249.
 60. B. Smit, Shablony obchyslenʹ u ryadkakh. Esseks: Pearson Addison Wesley, 2003.
 61. B. Smyt, Metody y alhorytmy vychyslenyy na strokakh. Teoretycheskye osnovy rehulyarnykh vychyslenyy. M.: Vilʹyams (Per. s anhl.), 2006.
 62. S. Ya. Hilʹhurt, “Zadacha mnozhynnoho rozpiznavannya strok v intensyvnomu potoki danykh i metody yiyi aparatnoho pryskorennya”, Tez. dop. Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. «Modelyuvannya-2016», 2016: K.: Instytut problem modelyuvannya v enerhetytsi im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, cc. 166-169.
 63. A. V. Aho ta M. J. Corasick, “Efficient String Matching: An Aid to Bibliographic Search”, Communications of the ACM, vol. 18, vyp. 6, stor. 333-340, 1975, doi: 10.1145/360825.360855.
 64. B. Commentz-Walter, “A string matching algorithm fast on the Middle”, in Konspekty lektsiy z informatyky (vklyuchayuchy pidseriyi Konspekty lektsiy zi shtuchnoho intelektu ta Konspekty lektsiy z bioinformatyky), tom. 71 LNCS, red., 1979, stor. 118-132.
 65. S. Vu ta U. Manber, “Shvydkyy alhorytm poshuku za kilʹkoma shablonamy”, Universytet Arizony, 1994 r.
 66. B. Domëlky, “Alhorytmy dlya rozpiznavannya vlastyvostey poslidovnostey symvoliv”, Zhurnal vychyslytelʹnoy matematyky i matematycheskoy fizyky, T. 5, № 1, cc. 77-97, 1965.
 67. B. Dömölki, “Universalʹna systema kompilyatora, zasnovana na pravylakh vyrobnytstva”, BIT Numerical Mathematics, vol. 8, № 4, stor. 262-275, 1968, doi: 10.1007/BF01933436.
 68. M. Fisk i H. Varheze, “Zastosuvannya shvydkoho zistavlennya ryadkiv dlya vyyavlennya vtorhnenʹ”, Kaliforniysʹkyy universytet, San-Diyeho, 2002.
 69. P. C. Lin, Z. X. Li, Y. D. Lin, Y. C. Lai ta F. C. Lin, “Profilyuvannya ta pryskorennya alhorytmiv zistavlennya ryadkiv u trʹokh prohramakh bezpeky merezhevoho vmistu”, IEEE Communications Surveys and Tutorials, Article vol. 8, № 2, stor. 24-36, 2006, doi: 10.1109/comst.2006.315851.
 70. Z. Khan, R. K. Pateriya ta M. Azad, “Multiple Pattern String Matching Methodologies: A Comparative Analysis”, International Journal of Scientific and Research Publications, vol. 2, № 7, S. 1-7, 2012.
 71. S. Yusuf, W. Luk, M. Sloman, N. Dulay, E. C. Lupu ta G. Brown, “Reconfigurable architecture for network flow analysis”, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (Vlsi) Systems, stattya; Proceedings Paper vol. 16, vyp. 1, stor. 57-65, sichenʹ 2008 r., doi: 10.1109/tvlsi.2007.912115.
 72. H. V. Royzenzon, “Vybir chyslovykh klasteriv na osnovi analizu kilʹkisnoyi ta yakisnoyi informatsiyi”, Yskusstvennyy yntelekt, № 2, cc. 73-79, 2004.
 73. S. Ya. Hilʹhurt, “Analiz zastosuvannya unifikovanykh vychyslyteliv v intelektualʹnykh systemakh”, Shtuchnyy intelekt, № 1, cc. 144-148, 2009.
 74. S. Hilʹhurt, “Rekonfihurovani vychyslyteli. Analitychnyy ohlyad”, Elektronne modelyuvannya, 2013.
 75. KH. Bos i K. Khuanh, «Systema vyyavlennya merezhevykh instruktsiy na merezhevykh protsesorakh IXP1200 iz pidtrymkoyu velykykh naboriv pravyl», 2004 r.
 76. M. Aldwairi, T. Conte ta P. Franzon, “Aparatne zabezpechennya dlya zistavlennya ryadkiv, shcho nastroyuyetʹsya dlya pryskorennya vyyavlennya vtorhnenʹ”, ACM SIGARCH Computer Architecture News, tom. 33, vyp. 1, stor. 99-107, 2005.
 77. Markatos, “An active splitter architecture for intrusion detection and preventing”, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, Article vol. 3, № 1, stor. 31-44, sichenʹ-berezenʹ 2006 r., doi: 10.1109/tdsc.2006.6.
 78. P. Piyachon i Y. Luo, “Efektyvne vykorystannya pam’yati na merezhevykh protsesorakh dlya hlybokoyi perevirky paketiv”, u 2-mu sympoziumi ACM/IEEE z arkhitektur merezhevykh i komunikatsiynykh system, ANCS 2006, San-Khose, Kaliforniya, 2006, stor. 71 -80, doi: 10.1145/1185347.1185358.
 79. J. Ni, C. Lin, Z. Chen i P. Ungsunan, «Shvydkyy alhorytm zistavlennya kilʹkokh shabloniv dlya hlybokoyi perevirky paketiv na merezhevomu protsesori», na 36-y shchorichniy mizhnarodniy konferentsiyi z paralelʹnoyi obrobky (ICPP 2007), Xian, PEOPLES R CHINA, 10 lypnya-14 veresnya 2007 r., NʹYU-YORK: Ieee, Mizhnarodna konferentsiya z seminariv paralelʹnoyi obrobky, 2007 r., stor. 131-138.
 80. Y. N. Lin, Y. C. Chang, Y. D. Lin i Y. C. Lai, “Rozpodil resursiv u merezhevykh protsesorakh dlya merezhevykh system zapobihannya vtorhnennyam”, Journal of Systems and Software, Article vol. 80, vyp. 7, stor. 1030-1036, lypenʹ 2007 r., doi: 10.1016/j.jss.2007.01.032.
 81. F. Yu, R. KH. Kats i T. V. Lakshman, “Zistavlennya shabloniv paketiv hihabitnoyi shvydkosti z vykorystannyam TCAM”, 12-ta mizhnarodna konferentsiya IEEE z merezhevykh protokoliv – materialy, materialy, stor. 174-183, 2004, doi: 10.1109/icnp. 2004.1348108.
 82. Dzh. S. Sunh, S. M. Kanh, Yu. Li, T. H. Kvon i B. T. Kim, «Alhorytm hlybokoyi perevirky paketiv iz mulʹtyhihabitnoyu shvydkistyu z vykorystannyam TCAM», na Hlobalʹniy telekomunikatsiyniy konferentsiyi IEEE (GLOBECOM 05), Sent-Luyis, Myssuri, 28 lystopada – 2 hrudnya 2005 r., NʹYU-YORK: Ieee, na Vsesvitniy telekomunikatsiyniy konferentsiyi IEEE (Globecom), 2005 r., stor. 453-457.
 83. Dzh. Moskola, Dzh. Lokvud, R. P. Luyi ta M. Pachos, «Vprovadzhennya modulya skanuvannya vmistu dlya brandmauera Internetu», Fccm 2003: 11-y shchorichnyy sympozium Ieee z prohramovanykh nalashtuvanʹ obchyslyuvalʹnykh mashyn, materialy, materialy Stattya S. 31-38, 2003.
 84. J. S. Sung, S. M. Kang i T. G. Kwon, “Shvydkyy alhorytm zistavlennya shabloniv dlya systemy vyyavlennya vtorhnenʹ u merezhu”, Networking 2006: Networking Technologies, Services, and Protocols; Produktyvnistʹ komp’yuternykh i komunikatsiynykh merezh; Systemy mobilʹnoho ta bezdrotovoho zv’yazku, st.; Proceedings Paper vol. 3976, stor. 1157-1162, 2006.
 85. C.C.Xu, S.H.Chen, J.S.Su, S.M.Yiu ta L.C.K. Hui, “A Survey on Regular Expression Matching for Deep Packet Inspection: Applications, Algorithms, and Hardware Platforms”, IEEE Communications Surveys and Tutorials, Article vol. 18, vyp. 4, stor. 2991-3029, 2016, doi: 10.1109/comst.2016.2566669.
 86. “Pidtrymka. Protsesory Intel Xeon Phi.” Intel. https://www.intel.com/content/www/us/en/support/products/75557/processors/intel-xeon-phi-processors.html (data dostupu: 04.09.2019).
 87. D. P. Scarpazza, O. Villa, and F. Petrini, “High-speed string searching against large dictionaries on the Cell/BE processor”, 2008 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, Vols 1-8, Proceedings Paper pp. 1729-+, 2008.

88 Y. H. E. Yang i V. K. Prasanna, «Optymizatsiya zistavlennya rehulyarnykh vyraziv za dopomohoyu SR-NFA na bahatoyadernykh systemakh», u Parallel Architectures and Compilation Techniques – Conference Proceedings, PACT, 2011, stor. 424-433, doi: 10.1109/PACT. 2011.73.

 1. J. D. Owens ta in., “Ohlyad zahalʹnoho pryznachennya obchyslenʹ na hrafichnomu obladnanni”, Computer Graphics Forum, Review vol. 26, vyp. 1, stor. 80-113, 2007, doi: 10.1111/j.1467-8659.2007.01012.x.
 2. A. V. Boreskov A. A. Kharlamov, Osnovy roboty z tekhnolohiyeyu CUDA. M.: DMK Pres, 2010, 232 s.
 3. A. V. Palahyn V. N. Opanasenko, Rekonfyhuryruemye vychyslytelʹnye systemy: Osnovy y prylozhenyYa. K.: «Prosvita», 2006, 280 s.
 4. A. O. Melʹnyk, V. A. Melʹnyk, Personalʹni superkompʺyutery. Lʹviv: Vydavnytstvo Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika», 2012, 600 s.
 5. «Platy ta systemy FPGA». http://www.fpga-faq.com/FPGA_Boards.shtml (data dostupu: 15.09.2019).
 6. Yevdokymov V. F., Davydenko A. M., Hilʹhurt S. YU., Yarema O. R. Aparatna platforma rekonfihurovanykh zasobiv zakhystu informatsiyi // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zbirnyk naukovykh pratsʹ PIME NAN Ukrayiny, vyp. 86, stor. 3-11, 2019, doi: 10.5281/zenodo.3610626.
 7. R. Abdulkhammed, M. Faezipur i K. M. Elliti, «Vyyavlennya vtorhnenʹ u merezhu za dopomohoyu aparatnykh zasobiv: ohlyad», 2016 IEEE Long Island Systems, Applications and Technology Conference (Lisat), Proceedings Paper p. 7, 2016.
 8. H. Vasyliadis, S. Antonatos, M. Polikhronakis, E. P. Markatos ta S. Ioannidis, “Gnort: vysokoefektyvne vyyavlennya vtorhnenʹ u merezhu za dopomohoyu hrafichnykh protsesoriv”, Ostanni dosyahnennya u vyyavlenni vtorhnenʹ, Raid 2008, Proceedings Paper vol. 5230, stor. 116-134, 2008.
 9. T. Song, W. Zhang, D. S. Wang ta Y. B. Xue, “Efektyvna arkhitektura mnozhynnoyi vidpovidnosti shabloniv dlya bezpeky merezhi”, 27-a konferentsiya IEEE z kompʺyuternykh komunikatsiy (Infocom), Tomy 1-5, Materialy dopovidey, stor. 673 -681, 2008 rik.
 10. KH. Dzh. Yunh, Z. K. Beyker i V. K. Prasanna, “Produktyvnistʹ realizatsiyi FPGA arkhitektury z rozdilennyam bitiv dlya system vyyavlennya vtorhnenʹ”, na 20-mu mizhnarodnomu sympoziumi paralelʹnoyi ta rozpodilenoyi obrobky IEEE, IPDPS 2006, 2006, tom. 2006: IEEE Computer Society, doi: 10.1109/IPDPS.2006.1639434.
 11. Y. H. E. Yang i V. K. Prasanna, «Konveyerna arkhitektura z efektyvnym vykorystannyam pamʺyati dlya velykomasshtabnoho zistavlennya ryadkiv», materialy 17-ho sympoziumu IEEE 2009 roku z prohramovanykh nalashtuvanʹ obchyslyuvalʹnykh mashyn, materialy dopovidey, stor. 104-111, 2009, doi: 10.1109/ FCCM.2009.17.
 12. T. Huffmire ta in., «Proektuvannya zakhyshchenykh system na rekonfihurovanomu obladnanni», Acm Transactions on Design Automation of Electronic Systems, stattya; Proceedings Paper vol. 13, № 3, stor. 24, lypenʹ 2008, st. 44, doi: 10.1145/1367045.1367053.
 13. H. Vasyliadis, M. Polikhronakis, S. Antonatos, E. P. Markatos i S. Ioannidis, «Zistavlennya rehulyarnykh vyraziv na hrafichnomu obladnanni dlya vyyavlennya vtorhnenʹ», Ostanni dosyahnennya u vyyavlenni vtorhnenʹ, materialy, publikatsiya tomiv. 5758, stor. 265-283, 2009.
 14. Y. Kaneta, S. Minato, and H. Arimura, “Fast Bit-Parallel Matching for Network and Regular Expressions”, String Processing and Information Retrieval, Proceedings Paper vol. 6393, stor. 372-384, 2010.
 15. H. Chen, Y. Chen i D. H. Summerville, “A Survey on the Application of FPGAs for Network Infrastructure Security”, IEEE Communications Surveys and Tutorials, Article vol. 13, № 4, stor. 541-561, 2011, doi: 10.1109/surv.2011.072210.00075.
 16. U. Yuichiro, M. Inagi, S. Wakabayashi ta S. Nagayama, “Realizatsiya GPGPU nablyzhenoho zistavlennya ryadkiv z operatoramy rehulyarnoho vyrazu ta porivnyannya z yoho FPGA Realizatsiya», u Mizhnarodniy konferentsiyi z paralelʹnykh i rozpodilenykh metodiv i dodatkiv obrobky 2012 (PDPTAʺ12), 2012, stor. 115-120.
 17. R. Nekhemiya, K. Lim, M. Halinium ta A. R. Vidianto, «Realizatsiya bahatoshablonnoho zistavlennya ryadkiv, pryskorenoho za dopomohoyu hrafichnoho protsesora dlya systemy vyyavlennya vtorhnenʹ», na 3-y Mizhnarodniy konferentsiyi IAES z elektrotekhniky, kompʺyuternykh nauk ta informatyky (EECSI), Univ Islam Sultan Agung, Semaranh, INDONEZIYA, 23-25 ​​lystopada 2016 r., tom. 190, BRISTOL: Iop Publishing Ltd, seriya konferentsiy IOP – Materialoznavstvo ta inzheneriya, 2017, doi: 10.1088/1757-899x/190/1/012023.
 18. V. Dzhioti, S. K. Addepalli ta R. Karri, “DPFEE: vysokoproduktyvnyy masshtabovanyy poperedniy protsesor dlya system merezhevoyi bezpeky”, Tranzaktsiyi IEEE shchodo bahatomasshtabnykh obchyslyuvalʹnykh system, tom statti. 4, № 1, stor. 55-68, sichenʹ-berezenʹ 2018 r., doi: 10.1109/tmscs.2017.2765324.
 19. S. N. Shypulin, D. A. Hubanov, V. B. Steshenko, V. Yu. Khrapov, “Tendentsiyi rozvytku PLIS ta yikh zastosuvannya dlya tsyfrovoyi obrobky syhnaliv”, Elektronni komponenty, № 5, cc. 42-45, 1999.
 20. S. Ya. Hilʹhurt, “Analiz zastosovanykh prohramovanykh IS dlya vyrishennya zavdanʹ vychyslyuvalʹnoyi tekhniky”, Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 19, cc. 79-85, 2003.
 21. “Xilinx”. Xilinx. http://www.xilinx.com (data zvernennya 15.09.2019).
 22. «PLIS ta prohramovani prystroyi Intel». https://www.intel.com/ content/www/us/en/products/programmable.html (data dostupu: 15.09.2019).
 23. V.Yu. Zotov, Proektuvannya tsyfrovykh prystroyiv na osnovi PLIS firmy XILINX v SAPR WebPACK ISE. M.: Horyachaya lynyya-Telekom, 2003, 624 s
 24. V.B. Steshenko, PLIS firmy Alʹtera: elementnaya baza, systema proektyrovanyya y yazyk opysanyya apparatury. M.: Vydavnychyy dim “Dodeka-XXI”, 2002, 576 s.
 25. V V. Solovyov, A. H. Vasylʹev, Prohrammyruemye lohycheskye yntehralʹnye skhemy y ykh prymenenye. Mynsk: Belaruskaya nauka, 1998, 270 s.
 26. S.N. Shypulin, V. Yu. Khrapov, Osnovni tendentsiyi rozvytku PLIS, Elektronni komponenty, № 3-4, vv. 26-27, 1996.
 27. S.Ya. Hilʹhurt, “Ohlyad mozhlyvostey rekonfihurovanykh prystroyiv dlya zastosuvannya v komp’yuterniy bezpetsi”, Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 55, cc. 117-124, 2010.
 28. V. F. Huzyk, Y. A. Kalyaev, Y. Y. Levyn, Rekonfyhuryruemye vychyslytelʹnye systemy: uchebnoe posobye. Rostov-na-Donu: Yuzhnyy federalʹnyy unyversytet, Moskovskyy hosudarstvennyy unyversytet

ymeny M. V. Lomonosova, 2016, 472 s.

 1. D. S. Potekhyn, Y. E. Tarasov, Rozrobka systemy tsyfrovoyi obrobky syhnaliv na bazi PLIS. M.: Horyachaya lynyya – Telekom, 2007, 248 s.
 2. V. N. Opanasenko, “Vysokoproyzvodytelʹnye rekonfyhuryruemye kompʹyutery na baze FPGA,” Problemy informatyzatsiyi ta upravlinnYa. – K.: NAU, T. 27, № 3, cc. 114-118, 2009.
 3. R. Y. Hrushvytskyy, A. Kh. Mursaev, E. P. Uhryumov, Proektuvannya system na mikroskhemakh prohramovanoyi lohiky. SPb.: BKHV-Peterburh, 2002, 608 s.
 4. YE. A. Suvorova, YU. E. Sheynyn, Proektuvannya tsyfrovykh system na VHDL. SPb.: BKHV-Peterburh, 2003, 576 s.
 5. A. M. Serhiyenko, VHDL dlya proektuvannya vychyslylʹnykh prystroyiv. K.: PP «Korneychuk», TOV «TYD «DS», 2003, 208 s.
 6. A. M. Serhiyenko, V. Y. Korneychuk, Mikroprotsesorni prystroyi na prohramovanykh lohichnykh IS. K.: «Korniychuk», 2005, 108 s.
 7. K. Maksfild, Proektuvannya na PLIS. Kurs molodoho boytsa. M.: Vydavnychyy dim «Dodeka-KHKHI», 2007, 408 s.
 8. Y. A. Kalyaev, Y. Y. Levyn, E. A. Semernykov, V. Y. Shmoylov, Rekonfyhuryruemye mulʹtykonveyernye vychyslytelʹnye struktury. Rostov-na-Donu: Yzdatelʹstvo YUNTS RAN, 2008, 393 s.
 9. I. Sourdis i D. Pnevmatikatos, “Poperednʹo dekodovani CAMs dlya efektyvnoho ta vysokoshvydkisnoho uz·hodzhennya shabloniv NIDS”, 12-y shchorichnyy sympozium IEEE z prohramovanykh korystuvalʹnytsʹkykh obchyslyuvalʹnykh mashyn, materialy, dopovidʹ, stor. 258-267, 2004, doi: 10.1109/fccm.2004.46.
 10. V. Yu. Zotov, Osoblyvosti arkhitektury novoho pokolinnya PLIS z arkhitekturoyu FPGA firmy Xilinx, Komponenty ta tekhnolohiyi, №. 12, 2010.
 11. S. Ya. Hylʹhurt, «Prymenenye typovykh ustroystv na baze prohrammyruemoy lohyky dlya reshenyya vychyslytelʹnykh zadach», Trudy II Mezhdunar. konf.«Parallelʹnye vychyslenyya y zadachy upravlenyya» PACOʺ2004 pamʺyati E.H. Sukhova, 2004: Instytut problem upravlinnya im. V.A. Trapeznykova RAN, cc. 514-530.
 12. S. Ya. Hilʹhurt, Analiz typovykh rezhymiv obminu danymy z rekonfihurovanymy vychyslytelyamy, Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 59, cc. 113-121, 2011.
 13. S. Ya. Hilʹhurt Ohlyad suchasnykh rekonfyhuryruemykh unifikovanykh vychyslyteley // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 49, cc. 17-24, 2008.
 14. «Bitware. Kompaniya Molex». https://www.bittware.com (data zvernennya: 15.09.2019).
 15. YU . M. Korostylʹ, S. Ya. Hylʹhurt Perspektyvy razvytyya rekonfyhuryruemykh vychyslyteley dlya vypolnenyya resursoemkykh raschetov // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 68, cc. 84-91, 2013.
 16. V. F. Yevdokymov, A. N. Davydenko, S. Ya. Hilhurt Tsentralizovanyy syntez vychyslyuvalʹnykh struktur rekonfyhuryruemykh uskoryteley zadach informatsiynoyi bezpeky // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 82, cc. 3-11, 2018.
 17. T. Katashita, Y. Yamaguchi, A. Maeda, and K. Toda, “FPGA-based detection intrusion system for 10 Gigabit Ethernet,” Ieice Transactions on Information and Systems, Article vol. E90D, № 12, stor. 1923-1931, hrudenʹ 2007, doi: 10.1093/ietisy/e90-d.12.1923.
 18. Y. H. Cho, S. Navab i W. H. Mangione-Smith, “Spetsializovane obladnannya dlya hlybokoyi merezhevoyi filʹtratsiyi paketiv”, Field-Programmable Logic and Applications, Proceedings: Reconfigurable Computing Is Going Mainstream, stattya; Proceedings Paper vol. 2438, stor. 452-461, 2002.
 19. I. Sourdis i D. Pnevmatikatos, “Shvydke, velykomasshtabne zbih ryadkiv dlya systemy vyyavlennya vtorhnenʹ na osnovi 10 Hbit/s FPGA”, Prohramovana lohika ta prohramy, materialy, stattya; Proceedings Paper vol. 2778, stor. 880-889, 2003.
 20. S. Antonatos, K. H. Anahnostakis ta E. P. Markatos, “Stvorennya realistychnykh robochykh navantazhenʹ dlya system vyyavlennya merezhevykh vtorhnenʹ”, Materialy Chetvertoho mizhnarodnoho seminaru z prohramnoho zabezpechennya ta produktyvnosti, WOSP’04, 2004, stor. 207-215, doi: 10.1145 /974043.974078.
 21. V. Paxson, “Bro: systema dlya vyyavlennya merezhevykh zlovmysnykiv u rezhymi realʹnoho chasu”, Computer Networks-The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, Article vol. 31, vyp. 23-24, stor. 2435-2463, hrudenʹ 1999, doi: 10.1016/s1389-1286(99)00112-7.
 22. G. S. Shenoy, J. Tubella ta A. Gonzalez, “Mekhanizmy aparatnoho/prohramnoho zabezpechennya dlya zakhystu IDS vid atak alhorytmichnoyi skladnosti”, 2012 Ieee 26th International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops & Phd Forum (Ipdpsw), Proceedings Paper stor. 1190-1196, 2012, doi: 10.1109/ipdpsw.2012.145.
 23. S. Hilʹhurt, B. Durnyak, YU. Korostylʹ, Protyvodeystvye atakam alhorytmycheskoy slozhnosty na systemy obnaruzhenyya vtorzhenyy, Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 71, cc. 3-12, 2014.
 24. L. Tan i T. Shervud, «Vysokoproduktyvna arkhitektura zistavlennya ryadkiv dlya vyyavlennya ta zapobihannya vtorhnenʹ», na 32-mu Mizhnarodnomu sympoziumi z kompʺyuternoyi arkhitektury, Medison, Viskonsyn, 04-08 chervnya 2005 r., LOS-ALAMITOS: Ieee Computer Soc, v Materialy konferentsiyi Shchorichnyy mizhnarodnyy sympozium z komp’yuternoyi arkhitektury, 2005, stor. 112-122.
 25. S. Hilʹhurt Pobudova skinchennykh avtomativ rekonfihurovanymy zasobamy dlya vyrishennya zavdanʹ informatsiynoyi bezpeky // Zakhyst informatsiyi. 21, № 2, cc. 111-120, 2019, doi: 10.18372/2410-7840.21.13768.
 26. S. Dkharmapurikar i Dzh. Lokvud, «Shvydke ta masshtabovane zistavlennya shabloniv dlya filʹtratsiyi vmistu», u 2005 rotsi Sympozium z arkhitektur merezhevykh i komunikatsiynykh system (ANCS), Prinston, Nʹyu-Dzhersi, SSHA, 26-28 zhovtnya 2005 r. 2005: IEEE , stor. 183-192, doi: 10.1145/1095890.1095916.
 27. Dzh. Lunteren i T. Enhbersen, “Shvydka ta masshtabovana klasyfikatsiya paketiv”, Ieee Journal on Selected Areas in Communications, stattya; Proceedings Paper vol. 21, vyp. 4, stor. 560-571, travenʹ 2003 r., doi: 10.1109/jsac.2003.810527.
 28. S. Ya. Hylʹhurt, “Prymenenye rekonfyhuryruemykh vychyslenyy dlya reshenyya zadach raspoznavanyya”, Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 16, cc. 41-47, 2002.
 29. R. Sidkhu ta V.K. Prasanna, «Shvydke zistavlennya rehulyarnykh vyraziv z vykorystannyam PLIS», u 9-mu shchorichnomu sympoziumi IEEE z korystuvatsʹkykh prohramovanykh obchyslyuvalʹnykh mashyn, FCCM 2001, 2001: Instytut inzheneriv z elektrotekhniky ta elektroniky, stor. 227-238 .
 30. F. Yu., Z. Chen, YU. Diao, T. V. Lakshman i R. Kh. Kats, «Shvydkyy i efektyvnyy z vykorystannyam pamʺyati zbih rehulyarnykh vyraziv dlya hlybokoyi perevirky paketiv», u 2-mu sympoziumi ACM/IEEE z arkhitektury merezhevykh i komunikatsiynykh system, ANCS 2006, San-Khose, Kaliforniya, 2006, stor. 93-102, doi: 10.1145/1185347.1185360.
 31. J. Bispo, L. Sourdis, J. M. P. Cardoso, and S. Vassiliadis, “Regular express matching for reconfigurable packet inspection”, 2006 IEEE International Conference on Field Programmable Technology, Proceedings, Proceedings Paper stor. 119-126, 2006, doi : 10.1109/fpt.2006.270302.
 32. Dzh. Kim i Dzh. Park, “Efektyvnyy zsuv i alhorytm na osnovi FPGA dlya zistavlennya rehulyarnykh vyraziv. Konspekty lektsiy z informatyky (vklyuchayuchy pidseriyi Konspekty lektsiy zi shtuchnoho intelektu ta Konspekty lektsiy z bioinformatyky)”, na 14-mu Mizhnarodnomu sympoziumi on Applied Reconfigurable Computing, ARC 2018 tom. 10824 LNCS, N. Voros, G. Keramidas, C. Antonopoulos, M. Huebner, P. C. Diniz, and D. Goehringer, Eds., ed: Springer Verlag, 2018, pp. 132-141.
 33. S. Priti ta S. Sumati, “Ohlyad ostannikh metodiv stysnennya DFA dlya hlybokoyi perevirky paketiv u systemi vyyavlennya vtorhnenʹ u merezhu”, Zhurnal elektrotekhniky, 2014.
 34. A. N. Davydenko, S. Ya. Hilʹhurt, Alhorytmy rozpiznavannya strok v systemakh vyyavlennya vtorzhenʹ na PLIS, Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 58, cc. 103-109, 2010.
 35. S. Ya. Hilʹhurt Pobudova asotsiatyvnoyi pam’yati na tsyfrovykh komparatorakh rekonfihurovanymy zasobamy dlya vyrishennya zavdanʹ informatsiynoyi bezpeky // Elektronne modelyuvannYa. 41, № 3, cc. 59-80, 2019, doi: 10.15407/emodel .41.03.059.
 36. S. Hilhurt, Pobudova filʹtriv Bluma rekonfihurovanymy zasobamy dlya vyrishennya zavdanʹ informatsiynoyi bezpeky, Bezpeka informatsiyi, tom. 35, vyp. 1, stor. 53-58, 2019, doi: 10.18372/2225-5036.25.13594.
 37. A. H. Khenlon, “Opytuvannya system adresnoyi ta asotsiatyvnoyi pam’yati”, IEEE Transactions on Electronic Computers, tom. EK-15, № 4, stor. 509-521, 1966, doi: 10.1109/PGEC.1966.264358.
 38. I. N. Robinson, “Pam’yatʹ z adresatsiyeyu za shablonom”, IEEE Micro, stattya tom. 12, № 3, stor. 20-30, chervenʹ 1992 r., doi: 10.1109/40.141600.
 39. K. Pagiamtzis ta A. Sheikholeslami, “Content-addressable memory (CAM) architectures and architectures: A tutorial and survey”, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Article vol. 41, vyp. 3, stor. 712-727, berezenʹ 2006 r., doi: 10.1109/jssc.2005.864128.
 40. T. Kohonen, Content-Addresable Memories, 2 ed. (Springer Series in Information Sciences, № 1). Nʹyu-York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1987.
 41. R. Nil, «Chy pam’yatʹ z adresatsiyeyu vmistu (CAM) ye klyuchem do uspikhu merezhi?», Elektronna inzheneriya, Redaktsiynyy material tom. 71, vyp. 865, stor. 9-12, lyutyy 1999.
 42. “Net Logic Microsystems”. http://www.netlogicmicro.com (data dostupu: 03.05.2009).
 43. «Muzyka-ITS». https://music-ic.com (data zvernennya: 15.09.2019).
 44. S. A. Guccione, D. Levi i D. Downs, “A reconfigurable content addressable memory”, Parallel and Distributed Processing, Proceedings, Article; Proceedings Paper vol. 1800, stor. 882-889, 2000.
 45. M. Iliopulos i T. Antonakopulos, “Rekonfihurovani merezhevi protsesory na osnovi intehralʹnykh skhem systemnoho rivnya prohramovanoho polya”, na 10-y Mizhnarodniy konferentsiyi z prohramovanoyi lohiky ta dodatkiv, FPL 2000 tom. 1896, H. Grunbacher i R. W. Hartenstein, red., red.: Springer Verlag, 2000, stor. 39-47.
 46. K. Ksinidis, K. H. Anahnostakis ta E. P. Markatos, «Rozrobka ta realizatsiya vysokoproduktyvnoyi systemy zapobihannya vtorhnenʹ u merezhu», u 20-y Mizhnarodniy konferentsiyi z informatsiynoyi bezpeky IFIP TC11, IFIP/SEC2005 tom. 181, vyd. Chiba, 2005, stor. 359-374.
 47. J. Huang, Z. K. Yang, X. Du, and W. Liu, “FPGA based high speed and low area cost pattern matching”, na konferentsiyi IEEE Region 10 (TENCON 2005), Melʹburn, AVSTRALIYA, 21-24 lystopada 2005 r. , NʹYU-YORK: Ieee, u materialakh konferentsiyi TENCON IEEE Region 10, 2006, stor. 2693-2697.
 48. I. Sourdis, D. N. Pnevmatikatos, and S. Vassiliadis, “Scalable multigigabit pattern matching for packet inspection”, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (Vlsi) Systems, Article vol. 16, vyp. 2, stor. 156-166, lyutyy 2008 r., doi: 10.1109/tvls1.2007.912036.
 49. M. Gokhale, D. Dubois, A. Dubois, M. Boorman, S. Poole ta V. Hogsett, “Granidt: Towards gigabit rate network intrusion technology detection”, Field-Programmable Logic and Applications, Proceedings: Reconfigurable Computing Chy staye meynstrimom, stattya; Proceedings Paper vol. 2438, stor. 404-413, 2002.
 50. «Posibnyk korystuvacha konfihurovanoho lohichnoho bloku Spartan-6 FPGA», v UG384, 1.0 ed: Xilinx, 2009, 50 stor.
 51. «Posibnyk korystuvacha konfihurovanoho lohichnoho bloku FPGA 7 Series», v UG474, 1.8 ed: Xilinx, 2016, 74 stor.
 52. C. R. Clark and D. E. Schimmel, “Scalable pattern matching for high speed networks”, 12th Annual IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, Proceedings, Proceedings Paper stor. 249-257, 2004, doi: 10.1109/fccm.2004.50.
 53. S. Yusuf i V. Luk, “Pobitovo optymizovana kamera dlya system vyyavlennya merezhevykh vtorhnenʹ”, 2005 Mizhnarodna konferentsiya z prohramovanoyi lohiky ta dodatkiv, FPL, Tampere, 2005, tom. 2005, stor. 444-449, doi: 10.1109/FPL.2005.1515762.
 54. D. É. Knut, Yskusstvo prohrammyrovanyya, tom 4, A. Kombinatornye alhorytmy. Moskva: OOO “Y.D. Vylʹyamts”, 2013, 960 s.
 55. S. Kheyzelkherst, A. Fatti ta A. Khenvud, “Dviykovi diahramy pryynyattya rishenʹ dlya spyskiv dostupu brandmauera ta marshrutyzatora”, Yohannesburh, Pivdenna Afryka, 1998.
 56. S. A. Guccione i D. Levi, “XBI: interfeys na osnovi Java dlya aparatnoho zabezpechennya FPGA”, na Konferentsiyi z konfihurovanykh obchyslenʹ – Tekhnolohiyi ta prohramy, Boston, Massachuset·s, 2-3 lystopada 1998 r., tom. 3526, BELLINGHAM: Spie-Int Soc Optical Engineering, u materialakh Tovarystva inzheneriv fotooptychnykh pryladiv (Spie), 1998, stor. 97-102, doi: 10.1117/12.327023.
 57. B. H. Bloom, “Space/Time Tradeoffs in Hash Coding with Allowable Errors”, Communications of the ACM, Article vol. 13, № 7, stor. 422-426, 1970, doi: 10.1145/362686.362692.
 58. D. V. Pryor, M. R. Thistle i N. Shirazi, “Tekstovyy poshuk u Splash 2”, u IEEE Workshop on FPGAs for Custom Computing Machines, kvitenʹ 1993 1993, 1993, stor. 172-177.
 59. A. Broder i M. Mittsenmakher, “Merezhevi zastosuvannya filʹtriv Bluma: opytuvannya”, Internet-matematyka, tom. 1, № 4, stor. 485-509, 2004, doi: 10.1080/15427951.2004.10129096.
 60. S. Dzheravand i M. Akhmadi, “Prohramy filʹtriv Bluma v bezpetsi merezhi: suchasne doslidzhennya”, Komp’yuterni merezhi, stattya tom. 57, vyp. 18, stor. 4047-4064, hrudenʹ 2013 r., doi: 10.1016/j.comnet.2013.09.003.
 61. J. Harwayne-Gidansky, D. Stefan, and I. Dalal, “SoC na osnovi FPGA dlya vyyavlennya vtorhnenʹ u merezhu v realʹnomu chasi z vykorystannyam pidrakhunku filʹtriv Bluma”, predstavleno na Proceedings of IEEE Southeastcon 2009, Technical Proceedings, 2009, Zbirnyk materialiv.
 62. S. Dkharmapurikar, P. Krishnamurti, T. S. Spraul i Dzh. V. Lokvud, «Hlyboka perevirka paketiv za dopomohoyu paralelʹnykh filʹtriv Blyum», IEEE Micro, stattya; Proceedings Paper vol. 24, vyp. 1, stor. 52-61, sichenʹ-lyutyy 2004, doi: 10.1109/mm.2004.1268997.
 63. S. Dkharmapurikar, M. Attih i Dzh. Lokvud, «Rozrobka ta realizatsiya systemy zistavlennya ryadkiv dlya vyyavlennya vtorhnenʹ u merezhu z vykorystannyam filʹtriv Bluma na osnovi FPGA», u «Usi doslidzhennya kompʺyuternykh nauk ta inzheneriyi», Vashynhtonsʹkyy universytet u Sent Luyis, WUCSE-2004-12, 2004-03-25 2004.
 64. Y. Chen, A. Kumar i J. Xu, “Novyy dyzayn filʹtra Blyum dlya pryskorennya perevirky paketiv”, na Vsesvitniy telekomunikatsiyniy konferentsiyi IEEE (GLOBECOM 07), Vashynhton, okruh Kolumbiya, 26-30 lystopada 2007 r., NʹYU-YORK : Ieee, u IEEE Global Telecommunications Conference (Globecom), 2007, stor. 1-5.
 65. L. Karter i M. Vehman, “Universalʹni klasy khesh-funktsiy”, Komp’yuterni ta systemni nauky, tom. 18, vyp. 2, stor. 143-154, 1979.
 66. M. Ramakrishna, E. Fu ta E. Bakhchekapili, “Doslidzhennya produktyvnosti funktsiy kheshuvannya dlya aparatnykh dodatkiv”, u 6-y mizhnarodniy konf. Obchyslyuvalʹna tekhnika ta informatsiya ICCIʺ94, 1994, stor. 1621-1636.
 67. M. V. Ramakrishna, E. Fu ta E. Bahcekapili, “Efektyvni aparatni khesh-funktsiyi dlya vysokoproduktyvnykh komp’yuteriv”, Ieee Transactions on Computers, stattya tom. 46, vyp. 12, stor. 1378-1381, hrudenʹ 1997 r., doi: 10.1109/12.641938.
 68. S. Tarkoma, C. E. Rothenberg, and E. Lagerspetz, “Theory and Practice of Bloom Filters for Distributed Systems”, IEEE Communications Surveys and Tutorials, Article vol. 14, vyp. 1, stor. 131-155, 2012, doi: 10.1109/surv.2011.031611.00024.
 69. M. Breternitz, Y. Wu, P. G. Sassone, J. P. Rupley, W. Attrot, and B. Black, “Efficient Bloom filter,” USA Patent US2008147714 (A1) Patent Appl. 11/643314, 19.06.2008, 2008.
 70. S. Dkharmapurikar, P. Krishnamurti, T. Sproul i Dzh. Lokvud, «Metod i prystriy dlya vyyavlennya poperednʹo vyznachenykh syhnatur u korysnomu navantazhenni paketiv za dopomohoyu filʹtriv Bluma», Patent SSHA US2005086520 (A1) Zayavka na patent. 10/640,513, 21.04.2005, 2005.
 71. T. Kocak ta I. Kaya, “Arkhitektura filʹtra nyzʹkoyi potuzhnosti dlya hlybokoyi perevirky paketiv”, IEEE Communications Letters, stattya tom. 10, № 3, stor. 210-212, berezenʹ 2006 r., doi: 10.1109/lcomm.2006.1603387.
 72. H. Kaya ta T. Kocak, “A low power lookup method for multi-hashing network applications”, IEEE Computer Society Annual Symposium on Vlsi, Proceedings: Emerging Vlsi Technologies and Architectures, Proceedings Paper stor. 179-+, 2006.
 73. N. S. Artan, K. Sinkar, J. Patel i H. J. Chao, “Ahrehovani filʹtry blyumu dlya aparatnoho zabezpechennya vyyavlennya ta zapobihannya vtorhnennyam”, na Vsesvitniy telekomunikatsiyniy konferentsiyi IEEE (GLOBECOM 07), Vashynhton, okruh Kolumbiya, 26-30 lystopada 2007 r., NOVYY YORK: Ieee, u IEEE Global Telecommunications Conference (Globecom), 2007, stor. 349-354.
 74. L. Fan, P. Cao, J. Almeida ta A. Z. Broder, “Summary cache: A scalable global-area Web cache sharing protocol”, IEEE ACM Transactions on Networking, Article vol. 8, № 3, stor. 281-293, chervenʹ 2000 r., doi: 10.1109/90.851975.
 75. K. H. Samofalov, A. M. Romlynkevych, V. N. Valuyskyy, YU. S. Kanevskyy, M. M. Pynevych, Prykladnaya teoryya tsyfrovykh avtomatov. Kyyiv: Vyshcha shk. Holovne vyd-vo, 1987.
 76. YU . H. Karpov, Teoriya avtomativ. SPb.: Pyter, 2002, 206 s.
 77. H. R. Lʹyuyis i K. KH. Papadimitriu, Elementy teoriyi obchyslenʹ, 2-e vyd. Prentice-Hall 1998.
 78. R. M. Keller, Kompʺyuterni nauky: abstraktsiya do realizatsiyi. Koledzh Kharvi Madda, 2001.
 79. C. H. Lin, Y. T. Tai ta S. C. Chang, «Optymizatsiya alhorytmu zistavlennya shabloniv dlya arkhitektury na osnovi pamʺyati», u 3-mu sympoziumi ACM/IEEE z arkhitektury merezhevykh i komunikatsiynykh system, ANCS 2007, Orlando, Floryda, SSHA, 2007, 1323551 : ACM, stor. 11-16, doi: 10.1145/1323548.1323551.
 80. C. H. Lin i S. C. Chang, “Efektyvnyy alhorytm zistavlennya shabloniv dlya arkhitektury pam’yati”, Tranzaktsiyi IEEE u systemakh duzhe velykoyi intehratsiyi (VlSI), stattya tom. 19, № 1, stor. 33-41, sichenʹ 2011, doi: 10.1109/tvlsi.2009.2028346.
 81. Q. B. Wang i V. K. Prasanna, «Bahatoyaderna arkhitektura na FPGA dlya zistavlennya velykykh slovnykovykh ryadkiv», materialy 17-ho sympoziumu IEEE 2009 roku z prohramovanykh korystuvalʹnytsʹkykh obchyslyuvalʹnykh mashyn, dopovidʹ, stor. 96-103, 2009, doi: 10.1109/ FCCM.2009.43.
 82. K. Huang i D. F. Zhang, “A Byte-Filtered String Matching Algorithm for Fast Deep Packet Inspection”, Proceedings of the 9th International Conference for Young Computer Scientists, Vols 1-5, Proceedings Paper pp. 2073-2078, 2008.
 83. D. Pao, W. Lin i B. Liu, “Konveyerna arkhitektura dlya bahatoryadkovoyi vidpovidnosti”, IEEE Computer Architecture Letters, tom. 7, № 2, stor. 33-36, 2008, doi: 10.1109/L-CA.2008.5.
 84. H. Lu, K. Zheng, B. Liu, X. Zhang, and Y. H. Liu, “A memory-efficient paralelle string matching architecture for high-speed intrusion detection”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Article vol. 24, vyp. 10, stor. 1793-1804, zhovtenʹ 2006 r., doi: 10.1109/jsac.2006.877221.
 85. “16 Hbayt pam’yati HBM v PLYS Virtex® UltraScale+™ vid Xilinx (24.09.2019 15:15) – Novosty.” Makrohrupp. https://www.macrogroup.ru/news/2019/16-gbayt-pamyati-hbm-v-plis-virtexr-ultrascaletm-ot-xilinx (data zvernennya 24.09.2019).
 86. «Posibnyk korystuvacha rishenʹ interfeysu pamʺyati», v UG086, 3.6 ed: Xilinx, 2010, 598 stor.
 87. G. Papadopoulos and D. Pnevmatikatos, “Hashing + Memory = low cost, exact pattern matching,” in Proceedings – 2005 International Conference on Field Programmable Logic and Applications, FPL, 2005, vol. 2005, stor. 39-44, doi: 10.1109/FPL.2005.1515696.
 88. I. Sourdis, D. Pnevmatikatos, S. Wong i S. Vassiliadis, “Rekonfihurovana skhema idealʹnoho kheshuvannya dlya perevirky paketiv”, u materialakh – 2005 Mizhnarodna konferentsiya z prohramovanoyi lohiky ta dodatkiv, FPL, 2005, tom. 2005, stor. 644-647, doi: 10.1109/FPL.2005.1515804.
 89. Z. K. Beyker i V. K. Prasanna, «Metodolohiya dlya syntezu efektyvnykh system vyyavlennya vtorhnenʹ na PLIS», 12-y shchorichnyy sympozium IEEE z korystuvalʹnytsʹkykh obchyslyuvalʹnykh mashyn, shcho prohramuyutʹsya v polʹovykh umovakh, materialy, materialy dopovidey, stor. 135-144, 2004, doi: 10.1109/ FCCM.2004.6.
 90. Y. H. Cho ta W. H. Mangione-Smith, “Fast reconfiguring deep packet filter for 1+gigabit network,” FCCM 2005: 13th Annual Ieee Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, Proceedings, Proceedings Paper stor. 215-224, 2005.
 91. Y. H. Cho ta W. H. Mangione-Smith, “Deep network packet filter design for reconfigurable devices”, Acm Transactions on Embedded Computing Systems, stattya; Proceedings Paper vol. 7, № 2, stor. 26, 2008, st. 21, doi: 10.1145/1331331.1331345.
 92. V. Opanasenko, S. Kryvyy, S. Zavʹyalov, «Formalizatsiya protsesu proektuvannya problemno-oriyentovanykh prystroyiv na bazi FPGA,» International Journal «Information Technologies & Knowledge, vol. 13, no. 1, pp. 3-16.
 93. A. V. Palahyn, V. N. Opanasenko, «Proektyrovanye rekonfyhuryruemykh system na PLYS», Tekhnolohiya i konstruyuvannya v elektronnomu aparaturi, № 3, cc. 15-19, 2007.
 94. S. Hilʹhurt Metody pobudovy optymalʹnykh skhem rozpiznavannya dlya rekonfihuratsiynykh zasobiv informatsiynoyi bezpeky // Bezpeka informatsiyi. 25, № 2, cc. 74-81, 2019, doi: 10.18372/2225-5036.25. 13824.
 95. O. Erdem, H. Le ta V. K. Prasanna, «Klasteryzovana iyerarkhichna struktura poshuku dlya klasyfikatsiyi velykomasshtabnykh paketiv na FPGA», u materialakh – 21-sha Mizhnarodna konferentsiya z prohramovanoyi lohiky ta dodatkiv, FPL 2011, 2011, stor. 201. -206, doi: 10.1109/FPL.2011.44.
 96. M. J. Ye, K. Xu, J. P. Wu ta Y. Cui, “Vysokoproduktyvna ta masshtabovana arkhitektura zistavlennya shabloniv paketiv”, 2008 Mizhnarodna konferentsiya z informatsiynykh merezh, dopovidʹ, stor. 425-429, 2008.
 97. S. H. Zhang, Z. Qin, Y. Zhao ta X. L. Peng, “A Cascade Hash Design of Bloom Filter for Signature Detection”, 2009 International Forum on Information Technology and Applications, Vol 2, Proceedings, Proceedings Paper stor. 559- +, 2009, doi: 10.1109/ifita.2009.129.
 98. M. Peynter i T. Kochak, “Povnistyu konveyerna arkhitektura filʹtra Bluma”, lysty IEEE Communications, stattya tom. 12, № 11, stor. 855-857, lystopad 2008 r., doi: 10.1109/lcomm.2008.081176.
 99. M. Arun, A. Krishnan i S. Periasami, «Rozrobka ta realizatsiya systemy zistavlennya ryadkiv dlya vyyavlennya vtorhnenʹ u merezhu z vykorystannyam filʹtriv Bluma maloyi potuzhnosti z kilʹkoma kheshuvannyamy na osnovi FPGA», Mizhnarodnyy zhurnal kompʺyuternykh nauk ta zastosuvanʹ, tom . 1, № 3, stor. 186-189, 2008.
 100. S. Dkharmapurikar i Dzh. V. Lokvud, «Shvydke ta masshtabovane zistavlennya shabloniv dlya system vyyavlennya merezhevykh vtorhnenʹ», Ieee Journal on Selected Areas in Communications, stattya tom. 24, vyp. 10, stor. 1781-1792, zhovtenʹ 2006 r., doi: 10.1109/jsac.2006.877131.
 101. V. Dimopoulos, I. Papaefstathiou, and D. Pnevmatikatos, “A memory-efficient reconfigurable Aho-Corasick FSM implementation for intrusion detection implement,” Ic-Samos: 2007 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling and Simulation, Dopovidi, dopovidʹ, stor. 186-193, 2007.
 102. Y. H. Cho ta W. H. Mangione-Smith, “A pattern matching co-processor for network security,” in 42nd Design Automation Conference, Anaheim, CA, Jun 13-17 2005, LOS ALAMITOS: Ieee Computer Soc, in Design Automation Conference DAC , 2005, S. 234-239.
 103. M. Alicherri, M. Mutuprasanna ta V. Kumar, “Vysokoshvydkisne zistavlennya shabloniv dlya merezhi IDS/IPS”, Materialy Mizhnarodnoyi konferentsiyi IEEE 2006 z merezhevykh protokoliv, Dopovidʹ, stor. 187-196, 2006.
 104. C. L. Hayes i Y. Luo, “DPICO: vysokoshvydkisnyy mekhanizm hlybokoyi perevirky paketiv iz vykorystannyam kompaktnykh kintsevykh avtomativ”, u 3-mu sympoziumi ACM/IEEE z arkhitektur merezhevykh i komunikatsiynykh system, ANCS 2007, Orlando, Floryda, 2007, stor. 195-203, doi: 10.1145/1323548.1323579.
 105.  P. Piyachon i Y. Luo, “Dyzayn vysokoproduktyvnoho mekhanizmu uz·hodzhennya shabloniv cherez kompaktni determinovani skinchenni avtomaty”, na 45-y konferentsiyi ACM/IEEE Design Automation, Anakhaym, Kaliforniya, 08-13 chervnya 2008 r., NʹYU-YORK: IEEE, v Konferentsiya z avtomatyzatsiyi proektuvannya, 2008, stor. 852-857.
 106. K. Huang, D. F. Zhang i Z. Qin, “Pryskorennya alhorytmu uz·hodzhennya ryadka z rozdilennyam bitiv za dopomohoyu filʹtriv Bluma”, Computer Communications, Article vol. 33, vyp. 15, stor. 1785-1794, veresenʹ 2010 r., doi: 10.1016/j.comcom. 2010.04.043.
 107. S. Ya. Hilhurt Orhanizatsiya vychyslyuvalʹnoho protsesu syntezu fayliv konfihuratsiy dlya aparatnykh uskoryteliv pry vyrishenni zadach informatsiynoyi bezpeky // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 74, cc. 29-33, 2015.
 108. A. Mitra, W. Najjar i L. Bhuyan, “Compiling PCRE to FPGA for accelerating SNORT IDS,” in 3rd ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems, ANCS 2007, Orlando, FL, 2007, pp 127-135, doi: 10.1145/1323548.1323571.
 109. V. F. Yevdokymov, A. N. Davydenko, S. Ya. Hilʹhurt Dodatkovi etapy protsedury operatyvnoyi rekonfyhuratsyy apparatnykh uskoryteley zadach ynformatsyonnoy bezopasnosty // Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zb. nauk. pr. IPME im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, № 85, cc. 3-11, 2018.
 110. V. F. Yevdokymov, A. M. Davydenko, S. Ya. Hilʹhurt, “Stvorennya na bazi hrid-saytu IPME im. H.YE. Pukhova NANU systemy tsentralizovanoho syntezu aparatnykh pryskoryuvachiv dlya vyrishennya zavdanʹ informatsiynoyi bezpeky v enerhetychniy haluzi,” Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi, № 79, cc. 3-8, 2017.
 111. A. A. Salʹnykov, V. V. Vyshnevsʹkyy, A. F. Boretskyy, «Platforma yak servis» v hridi dlya interaktyvnoho analizu medychnykh danykh,» Matematychni mashyny i systemy, № 1, cc. 53-64, 2015.
 112. A. V. Akho, S. L. Monika, S. Ravy, D. U. Dzheffri Kompilyatory: pryntsypy, tekhnolohiyi ta instrumentariy, 2-e yzd. Moskva: Y.D. Vilʹyams, 2008, 1176 s, hl. 11.
 113. P. Bule, A. Darte, H. Zilʹber, F. Vivʺyen. «Alhorytmy rozparalelyuvannya tsyklu: vid vyyavlennya paralelizmu do heneratsiyi kodu», Zvit pro doslidzhennya № 97-17, Frantsiya: chervenʹ 1997 r.
 114. Yu. Horunova, A. Chemerys, “Metod rasparallelyvanyya tsykliv na osnovi afinnykh peretvorenʹ”, Tez. dop. Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. «Modelyuvannya-2010», 2010: K.: Instytut problem modelyuvannya v enerhetytsi im. H.YE. Pukhova NAN Ukrayiny, ss. 287-293.
 115. V. Kelli, V. Pʺyu, E. Rosser, T. Shpeysman, «Tranzytyvne zamykannya neskinchennykh hrafiv ta yoho zastosuvannya», tekhnichnyy zvit CS-TR-3457, Instytut peredovykh kompʺyuternykh doslidzhenʹ Universytetu Merilenda~Kafedra. informatyky, un-t. shtat Merilend, kvitenʹ 1994 r.
 116. A. Bruk, D. Kendryk, A. Meeraus, R. Roman Rukovodstvo po GAMS (russkaya versyya), Tsentralʹnoazyat·skaya myssyya Ahent·stva SSHA po mezhdunarodnomu razvytyyu, 1999, 1