Автор(и): Мартиненко О. І.
Рік видання: 2010
Сторінки: 232
ISBN: 978-966-360-133-5
Мова: Українська
Тираж: 300
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Анотація: У практикумі викладено основні методи, які найчастіше застосовують у сучасній молекулярній біотехнології: отримання окремих колоній мікроорганізмів, горизонтального перенесення генетичного матеріалу у бактерій (кон’югація, трансфомація), виділення якісних препаратів нуклеїнових кислот з про- та евкаріотів, спектрофотометрія та електрофорез ннуклеїнових кислот, методи ідентифікації і селекції клітин з рекомбінантними молекулами ДНК та ДНК-ДНК-гібридизація за Саузерном тощо. Кожний розділ містить теоретичні відомості, регламент проведення лабораторних робіт та рекомендації щодо оптимізації вирішення поставлених завдань.

Аудиторія: Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, молодих вчених, які спеціалізуються у галузі молекулярної біотехнології, молекулярної біології, біохімії та молекулярної генетики.