Авторський колектив:
Ю.М. КАПІЦА, К.С. ШАХБАЗЯН, Д.С. МАХНОВСЬКИЙ, О.Г. ВАКАРЕНКО, А.І. РАДЧЕНКО, З.А. БОЛКОТУН

Київ : Академперіодика, 2017. — 110 с.


Розглянуто практичні питання та рекомендації щодо охорони авторського права у наукових виданнях, включаючи актуальні питання: авторсько-правової охорони творів у процесі їхнього видання та поширення; укладання ліцензійних договорів та договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; охорони авторського права на твори у разі розміщення їх у мережі Інтернет тощо.
Для фахівців з питань видавничої справи, працівників видавничих підрозділів наукових установ, науковців та тих, хто опікується питаннями науково-видавничої діяльності.


PDF