А.І. Радченко

ВД «Академперіодика» НАН України.


Методичні рекомендації укладено з метою надати допомогу тим, хто опрацьовує переліки бібліографічних посилань або готує власні наукові роботи до подання до видавництва чи редакції наукового періодичного видання. В основу рекомендацій покладено практичний досвід фахівців Видавничого дому «Академперіодика» НАН України. Видання містить теоретичний і практичний матеріал.
Рекомендації стануть у пригоді працівникам видавничих підрозділів наукових установ, співробітникам редакцій наукових періодичних видань, науковцям, які готують до оприлюднення результати власних наукових досліджень.


PDF