Редактори:
Я.С. Яцків
О.М. Гузь
О.С. Онищенко
A.I. Радченко
Рік видання: 2011
ISBN:
978-966-02-4704-8
978-966-360-180-9
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

У четвертому випуску серії “Наука України у світовому інформа­ційному просторі” представлено авторську розвідку відомого популя­ризатора науки Віталія Абліцова, присвячену видатним українцям – лауреатам престижних міжнародних премій і нагород, які зробили значний внесок у розвиток світової науки і техніки.

Для широкого кола читачів.