Project: Ukrainian scientific book in a foreign language
Authors:
Sementsov Yu.I.
Revo S.L.
Ivanenko K.O.
Hamamda S.
Year: 2019
Pages: 226
ISBN: 978-966-360-397-1
Publication Language: English
Publisher: PH “Akademperiodyka”
Place Published: Kyiv

The book considers scientifically grounded methods for the preparation and purification of graphite intercalated compounds (GICs) and expanded graphite (EG) by oxidation and thermal processing of natural graphite. The results of investigations of structural features of GICs and EG are presented. The basic methods of formation of solid materials from EG powder, their physic-chemical and electro physical characteristics, field, of use are analyzed. The main methods of obtaining modified forms of EGs for their adsorption characteristics and applications are also considered. The physic-chemical bases of formation of nanocomposite materials EG-carbon and polymer-EG, the results of research of their microstructure and its influence on physical-mechanical, physical-chemical, electro physical and other properties of composites, including percolation effects, are described. Possible ways of practical use of the obtained materials are offered.

The monograph is intended for students, masters, postgraduates, teachers and researchers in the field of physical and chemical material science, physical chemistry, condensed matter physics, surface physico-chemistry, materials of carbon graphite materials.

 


References:

INTRODUCTION

1. Sementsov Yu.I., Pyatkovskiy M.L. Termorasshirennyy grafit. Neorganicheskoe materialovedenie. 2008. Vol. 2, Book 2. P. 410-425 [in Russian].

2. Chernysh I.G., Karpov I.I., Prikhodko G.P., Shay V.M. Fiziko-khimicheskie svoystva grafita i ego soedineniy. Kyiv: Nauk. dumka, 1990. 200 p. [in Russian].

3. Chung D.D.L. Exfoliation of graphite. J. Matter. Sci. 1987. Vol. 22, No. 12. P. 4190-4198. https:// doi.org/10.1007/BF01132008 https://doi.org/10.1007/BF01132008

4. Zahaf M., Revo S., Boubertakh A., Hamamda S. Differential scanning calorimetry (DSC) study of the effect of concentration and dispersion of thermally expanded graphite on the fluoroplastic materials. Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2015): International research and prac tice conference. August 26-29, 2015. Lviv, Ukraine. P. 33.

5. Sementsov Yu.I., Pyatkovskiy M.L., Chernysh I.G. Strukturnye prevrashcheniya v protsesse polucheniya dispersnykh form rasshirennogo grafita. Poroshkovaya metallurgiya. 1998. No. 9-10. P. 98-106 [in Russian].

6. Buraya I.D., Vovchenko L.L., Voznaya L.L. et al. Vliyanie usloviy termokhimicheskoy obrabotki prirodnogo grafita na ego kristallicheskuyu strukturu i elektrofizicheskie svoystva. Khimiyatverdogo topliva. 1990. No. 6. P. 106-108 [in Russian].

7. Lakel A., Labii T., Boubertakh A., Revo S., Hamamda S. Influence du grahite thermiquement dilate sur la calorimetrie differentielle du fluoroplastique. Sciences & Technologie A. 2013. No. 38. P. 9-16.

8. Revo S.L., Hamamda S., Avramenko V.G., Ivanenko E.A. Effect of dispersion and particles morphology on percolation proceses of trifluorochloroethylene and carbon powder mixtures du ring their compression and sintering. First International Conference on Renewable Energies and Nanotechnology – Impact on Medicine and Ecology. February 16-17, 2013. Book of abstracts. Constantine, Algeria, 2013. P. 5-6.

9. Lozovyi F., Ivanenko K., Nedilko S., Revo S., Hamamda S. Thermal analysis of polyethylene+X% carbon nanotubes. Nanoscale Res. Lett. 2016. 11 (1). P. 97. https://doi.org/10.1186/s11671-016-1315-y

10. Piatkovskyi M.L., Sementsov Yu.I., Chernysh I.G. Oderzhannia ta doslidzhennia vlastyvostei kompozytsiinykh materialiv typu hrafit-vuglets. Khimichna promyslovist Ukrainy. 1996. No. 3. P. 42-45 [in Ukrainian].

11. Sementsov Yu.I., Koval L.G., Didukh V.P., Lisov V.I. Strukturni peretvorennia krystalichnykh form hrafitu pry termokhimichnii vzaemodii z khloridami zaliza ta tsinku. Khimichna promyslovist Ukrainy. 1994. No. 4. P. 34-36 [in Ukrainian].

12. Sementsov Yu.I., Koval L.G, Chuyko A.A. Vspuchivanie prirodnogo grafita pri termohimicheskom vzaimodeystvii s hloridami zheleza (III). Ekotehnologii i resursosberezhenie. 1997. No. 2. P. 27-33 [in Russian]

CHAPTER 1.

1. Chernysh I.G. Pryrodnyi grafіt ta materialy na yoho osnovi. 1994. No. 4. P. 3-8 [in Ukrainian].

2. Zaiats M.M. Vyrobnytstvo grafitu Zavalivskoho rodovyshcha. Khim. prom. Ukrainy. 1994. No. 4. P. 9-17 [in Ukrainian].

3. Piatkovskyi M.L., Sementsov Yu.I., Prykhodko G.P., Kartel M.T. Pryrodnyi grafit. Khimichne ta elektrokhimichne ochyshchennia. Khim. prom. Ukrainy. 2011. No. 6. P. 17-23 [in Ukrainian].

4. Savvatimskiy A.I. Plavlenie grafita i zhidkiy uglerod. Uspekhi fizicheskikh nauk. 2003. Vol. 173, No. 12. P. 1371-1379 [in Russian]. https://doi.org/10.3367/UFNr.0173.200312h.1371

 5. Chung D.D.L. Exfoliation of graphite. Review. J. Matter. Sci. 1987.Vol. 22, No. 12. P. 4190- 4199. https://doi.org/10.1007/BF01132008

6. Chernysh I.G., Karpov I.I., Prikhodko G.P., Shay V.M. Fiziko-khimicheskie svoystva grafita i ego soedineniy.Kyiv: Nauk. dumka, 1990. 200 p. [in Russian].

7. Sementsov Yu.I., Pyatkovskiy M.L., Chernyh I.G. Strukturnye prevrascheniya v protsesse polucheniya dispersnyh form rasshirennogo grafita. Poroshkovaya metallurgiya. 1998. No. 9-10. P. 98-106 [in Russian].

8. Buraya I.D., Vovchenko L.L., Voznaya L.L. et al. Vliyanie usloviy termokhimicheskoy obrabotki prirodnogo grafita na ego kristallicheskuyu strukturu i elektrofizicheskie svoystva. Chimiya tverdogo topliva. 1990. No. 6. P. 106-108 [in Russian].

9. Sementsov Yu.I., Pyatkovskiy M.L. Termorasshirennyi grafit. Neorganicheskoe materialovedenie. G.G. Gnesin i V.V. Skorohod (Eds.). Kyiv, 2008. Vol. 2, Book 2. P. 410-425 [in Russian].

10. Nikolskaya I.V., Fadeyeva N.E., Semenenko K.N. i dr. K voprosu ob obrazovanii bisulfata grafita v sistemakh, soderzhashchikh grafit, H2SO4 i okislitel. Zhurn. org. khimii. 1989. Vol. 59. Iss. 12. P. 2653-2659 [in Russian].

11. Sorokina N.E. Interkalirovannie soyedineniya grafita s kislotami: sintez, svoystva, primenenie. Abstract of doctor thesis. Moscow, 2007. 46 p. [in Russian].

12. Sorokina N.E., Nikolskaya I.V., Ionov S.G., Avdeev V.V. Interkalirovannye soedineniya grafita aktseptornogo tipa i novye uglerodnye materialy na ikh osnove. IzvestiyaAN RF, Ser. Khim. 2005. Vol. 54, No. 8. P. 162-167 [in Russian]. https://doi.org/10.1007/s11172-006-0034-4

13. Yakovlev A.V., Finayenov A.I., Zabudkov S.L., Yakovleva E.V. Termorasshirennyy grafit: sintez, svoystva i perspektivy primeneniya. Zhurnal prikladnoy khimii. 2006. Vol. 79, No. 11. P. 1761- 1771 [in Russian]. https://doi.org/10.1134/S1070427206110012

14. Melezhik O.V., Piatkovskyi M.L., Yanchenko V.V. ta in. Interkalovani spoluki hrafitu. Osoblyvosti utvorennia ta hidrolizu. Khimichna promyslovist Ukrainy. 2005. No. 6. P. 7-16. [in Ukrai nian].

15. Sementsov Yu.I., Prykhodko G.P., Havryliuk N.A. ta in. Termorozshyrenyi grafit. Strukturni kharakterystyky ta stan poverkhni. Khimichna promyslovist Ukrainy. 2007. Vol. 2. S. 19-24. [in Ukrainian].

16. Homchenko G.P., Tsitovich I.K. Neorganicheskaya khimiya. Moscow: Vysshaya shkola. 1978. 448 p. [in Russian].

17. Finaenov A.I., Apostolov S.P., Krasnov V.V., Nastasin V.A. Vyybor i obosnovanie konstruktsii elektrolizera dlya sinteza gidrosulfata grafita. Zhurnal prikladnoy khimii. 1999. Vol. 72. Iss. 5. P. 767-772 [in Russian].

18. Apostolov S.P., Krasnov V.V., Finaenov A.I. Elektrokhimicheskiy sintez gidrosulfata grafita v potentsiostaticheskom rezhime. Zhurnal prikladnoy khimii. 1997. Vol. 70, Iss. 4. P. 602-607 [in Russian].

19. Yakovlev A.V., Finaenov A.I. Elektrohimicheskiy sintez soedineniy vnedreniya grafita s azotnoy kislotoy dlya polucheniya penografita. Zhurnal prikladnoy khimii. 1999. Vol. 72, Iss. 1. P. 88-91 [in Russian].

20. Patent 4350576 the USA, IC3 C25B 1/100. Method of producing a graphite intercalation compound, N. Watanabe, V. Kondo, J. Ishiguro. Publ. 21.09.82.

21. Jnioni A., Metrot A., Storck A. Electrochemical production of graphite salts using a three-dimentional electrode of graphite particles. Electrochem. acta. 1982. V. 27, No. 9. P. 1247-1252. https://doi.org/10.1016/0013-4686(82)80143-6

22. Kang F., Zheng Y.-P., Wang H.-N. et al. Effect of preparation conditions on the characteristics of exfoliated graphite. Carbon. 2002. V. 40. P. 1575-1581. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(02)00023-4

23. Fialkov A.S., Maley L.S. Nekotorye aspekty tekhnologii izgotovleniya rasshirennogo grafita. Elektrougolnye i metallokeramicheskie izdeliya dlya elektrotekhniki. Sb. nauchn. trudov. 1985. P. 65-72 [in Russian].

24. Pyatkovskiy M.L., Sementsov Yu.I., Prirhodko G.P., Yanchenko V.V. Elektrokhimicheskoe interkalirovanie grafita sernoy kislotoy v reaktorakh periodicheskogo tipa. Khimichna promyslovist Ukrainy. 2010. No. 3. P. 8-18 [in Russian].

25. Melezhik A.V., Chuyko A.A. Golodnoe rasshirenie grafita – put k novym tekhnologiyam. Khimicheskaya tekhnologiya. 1992. No. 2. P. 3-11 [in Russian].

26. Metrot A., Fischer J.E. Charge transfer reactions during anodic oxidation of graphite in H2SO4. Synth. Met. 1981. V. 3, No. 3-4. P. 201-207. https://doi.org/10.1016/0379-6779(81)90009-6

27. Salaneck W.R., Brucker C.F., Fischer J.E., Metrot A. X-ray photoelectron spectroscopy of graphite intercalated with H2SO4. Phys. Rev. B. 1981. V. 24, No. 9. P. 5037-5046. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.24.5037

28. Patent 77533 Ukraine.C25B 1/100. Sposib oderzhannia interkalovanoho grafitu, V.V. Yanchenko, M.L. Piatkovskyi, Yu.I. Sementsov. Publ. 15.12.2006, Byul. 2006. No. 12 [in Ukrainian].

29. Pyatkovskiy M.L., Sementsov Yu.I., Prikhodko G.P., Kartel N.T. Elektrohimicheskoe interkalirovanie grafita sernoy kislotoy v reaktorakh nepreryvnogo deystviya. Khimichna promyslovist Ukrainy. 2011. No. 1. P. 16-20 [in Russian].

30. Patent 2083723 RF. S25V1/100, S01V3104. Sposob polucheniya bisulfata grafita i reaktor dlya ego osushchestvleniya, A.I. Finaenov, V.V. Avdeev, V.V. Krasnov, S.P. Apostolov, L.A. Monyakina, I.V. Nikolskaya. Publ. 10.07.1997 [in Russian].

31. Yanchenko V.V., Sementsov Yu.I. Uplotnitelnye materialy iz termorasshirennogo grafita. Armaturostroenie. 2005. No. 4. P. 41-46 [in Russian]

CHAPTER 2.

1. Boehm H.P. Surface oxides on carbon and their analysis: a critical assessment. Carbon. 2002. V. 40. P. 145-149. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(01)00165-8

2. Yue Z.R., Jiang W., Wang L. et al. Surface characterization of electrochemically oxidized carbon fibers. Carbon. 1999. Vol. 37. P. 1785-1796. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(99)00047-0

3. Tarkovskaya I.A. Okislennyy ugol. Kyiv: Naukova dumka, 1981. 200 p. [in Russian].

 4. Chung D.D.L. Exfoliation of graphite. Review. J. Matter. Sci. 1987. Vol. 22, No. 12. P. 4190- 4199. https://doi.org/10.1007/BF01132008

5. Chernysh I.G., Karpov I.I., Prikhodko G.P., Shay V.M. Fiziko-khimicheskie svoystva grafita i ego soedineniy. Kyiv: Naukova dumka, 1990. 200 p. [in Russian].

6. Nikolskaya I.V., Fadeeva N.E., Semenenko K.N. i dr. K voprosu ob obrazovanii bisulfata grafita v sistemah, soderzhashchikh grafit, H2SO4 i okislitel. Zhurnal org. khimii. 1989. Vol. 59, Iss. 12.P. 2653-2659 [in Russian].

7. Sorokina N.E. Interkalirovannye soedineniya grafita s kislotami: sintez, svoystva, primenenie. Abstract of doctor thesis. Moscow: MGU, 2007. 46 p. [in Russian].

8. Sorokina N.E., Nikolskaya I.V., Ionov S.G., Avdeev V.V. Interkalirovannyie soedineniya grafita aktseptornogo tipa i novye uglerodnye materialyna ikh osnove. Izv. AN (RF), Ser. Khimiya. 2005. Vol. 54, No. 8. P. 162-167 [in Russian]. https://doi.org/10.1007/s11172-006-0034-4

9. Yakovlev A.V., Finaenov A.I., Zabudkov S.L., Yakovleva E.V. Termorasshirennyy grafit: sintez,svoystva i perspektivy primeneniya. Zhurnal prikladnoy khimii. 2006. Vol. 79, No. 11. S. 1761- 1771 [in Russian]. https://doi.org/10.1134/S1070427206110012

10. Finaenov A.I., Apostolov S.P., Krasnov V.V., Nastasin V.A. Vybor i obosnovanie konstruktsii elektrolizera dlya sinteza gidrosulfata grafita. Zhurnal prikladnoy khimii. 1999. Vol. 72, Iss. 5. P. 767-772 [in Russian].

11. Apostolov S.P., Krasnov V.V., Finaenov A.I. Elektrokhimicheskiy sintez gidrosulfata grafita v potentsiostaticheskom rezhime. Zhurnal prikladnoy khimii. 1997. Vol. 70, Iss. 4. P. 602-607 [in Russian].

12. Yakovlev A.V., Finaenov A.I. Elektrokhimicheskiy sintez soedineniy vnedreniya grafita s azotnoy kislotoy dlya polucheniya penografita. Zhurnal prikladnoy khimii. 1999. Vol. 72, Iss. 1. S. 88-91 [in Russian].

13. Patent 4350576 USA. IC3 C25B 1/100. Method of producing a graphite intercalation compound, N. Watanabe, T. Kondo, J. Ishiguro. Publ. 21.09.82.

14. Jnioni A., Metrot A., Storck A. Electrochemical production of graphite salts using a threedimentional electrode of graphite particles. Electrochem. acta. 1982. Vol. 27, No. 9. P. 1247- 1252. https://doi.org/10.1016/0013-4686(82)80143-6

15. Kang F., Zheng Y.P., Wang H.N. et al. Effect of preparation conditions on the characteristics of exfoliated graphite. Carbon. 2002. Vol. 40. P. 1575-1581. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(02)00023-4

16. Fialkov A.S., Maley L.S. Nekotorye aspekty tekhnologii izgotovleniya rasshirennogo grafita. Elektrougolnyie i metallokeramicheskie izdeliya dlya elektrotehniki». Sb. nauchn. trudov.Energoatomizdat, 1985. P. 65-72 [in Russian].

17. Avdeev V.V., Monyakina L.A., Nikolskaya I.V. Zavisimost fazovogo sostava i redoks-potentsialov bisulfata grafita ot kontsentratsii sernoy kisloty pri khimicheskom okislenii grafita per sulfatom ammoniya. Neorganicheskie materialy. 1995. Vol. 31, No. 3. P. 393-395 [in Russian].

18. Patent US Applications 0020182387, 0030044614.

19. Patents US 6416815, 6406612, 6149972.

20. Chernysh I.G., Gadzyra N.F., Sementsov Yu.I., Yatsyuk O.P. Strukturno-fizicheskie prevrashcheniya kristallicheskikh form grafita. Preprint. ISC AN USSR. Kyiv. 1990. 44 p. [in Russian].

21. Ubbelode A.R., Lyuis F.A. Grafit i ego kristallicheskie soedineniya.Moscow: Mir, 1965. 256 p. [in Russian].

 22. Melezhik A.V., Rudyy R.B., Makarova L.V., Chuyko A.A. Sintez i svoystva samosvyazyvayushchegosya mikrocheshuychatogo grafita. Zhurnal prikladnoy khimii. 1995. Vol. 68, Iss. 1. P. 54-57 [in Russian].

23. Nefedov V.I. Rentgenoelektronnaya spektroskopiya khimicheskikh soedineniy. Handbook. Moscow: Khimiya, 1984. 256 p. [in Russian].

CHAPTER 3.

1. Chernysh I.G., Karpov I.I., Prikhodko G.P., Shay V.M. Fiziko-khimicheskie svoystva grafita i ego soedineniy. Kyiv: Nauk. dumka, 1990. 200 p. [in Russian].

2. Ubbelode A.R., Lyuis F.A. Grafit i ego kristallicheskie soedineniya. Moskva: Mir, 1965. 256 p. [in Russian].

3. Makhorin K.E., Kozhan A.P., Veselov V.V. Vspuchivanie prirodnogo grafita, obrabotannogo sernoy kislotoy. Khim. tehnologiya. 1985. No. 2. P. 3-6 [in Russian].

4. Prakticheskie metody v elektronnoy mikroskopii.Leningrad: Ma-shinostroenie, 1980. 375 p. [in Russian].

5. Sementsov Yu.I., Pyatkovskiy M.L., Prikhod’ko G.P. et al. Some aspects of forming mechanical characteristics of carbon materials based on exfoliated graphite. Chemistry, physics and technology of surfaces. Interdepartamental Digest of Scientific Papers. NAS of Ukraine. Institute of Surface Chemistry. Kyiv. 2002, Iss. 8. P. 190-214.

6. Yurkovskiy I.M., Smirnova T.Yu., Moley L.S. Strukturnye osobennosti rasshirennogo grafita. Khimiya tverdogo topliva. 1986. No. 1. P. 127-131 [in Russian].

7. Utevskiy L.M. Difraktsionnaya elektronnaya mikroskopiya v metallo-vedenii. Moscow: Metallurgiya, 1973. 584 p. [in Russian].

8. Gadzyra N.F., Sementsov Yu.I., Chernysh I.G. Izmenenie strukturyostatochnykh soedineniy interkalirovannogo kvazimonokristalla grafita pri nagreve. Doklady AN USSR. 1990. No. 12. P. 57-61 [in Russian].

9. Buraya I.D., Vovchenko L.L., Voznaya L.L. et al. Vliyanie usloviy ter-mokhimicheskoy obrabotki prirodnogo grafita na ego kristallicheskuyu strukturu i elektrofizicheskie svoystva. Khimiya tverdogo topliva. 1990. No. 6. P. 106-108 [in Russian].

10. Yurkovskiy I.M. Strukturnye osobennosti bisulfata grafita. Khimiya tverdogo topliva. 1989. No. 5. P. 136-141 [in Russian].

11. Dovbeshko G.I., Kopan V.S., Revo S.L. et al. Nanostruktura termorozshirenogo grafitu. Metallofizika i noveyshie tekhnologii. 2005. Vol. 27, No. 3. P. 1001-1010 [in Russian].

12. Likhtorovich S.P., Nishchenko M.M., Prikhod’ko G.P. et al. Hydrogen materials science and chemistry of carbon nanomaterials: ICHMS’2003. VΙΙΙ Intern. Conf. Sept. 14-20, 2003. Sudak, Ukraine. Р. 608-609.

13. Schrader D.M. and Jean Y.C. Positronium and Positronium Chemistry. Amsterdam: Elsevier, 1988.

14. Jean Y.C., Rhee Y., Lou Y. et al. Anisotropy of hole structures in polymers probed by two-dimensional angular correlation of annihilation radiation. Phys. Rev. B. 1996. Vol. 54, No. 3. P. 1785-1788. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.54.1785

15. Mikhailenko O.V., Kornilov M.Yu., Ljubchik T.V., Isaev S.D. Hydrogen materials science and chemistry of carbon nanomaterials: ICHMS’2003. VΙΙΙ Intern. Conf. Sept. 14-20, 2003. Sudak, Ukraine. Р. 490-491.

16. Sementsov Yu.I., Prikhod’ko G.P., Revo S.L. et al. Hydrogen materials science and chemistry of carbon nanomaterials: ICHMS’2003. VΙΙΙ Intern. Conf. Sept. 14-20, 2003. Sudak, Ukraine. Р. 488-489

17. Dovbeshko G.I., Repnystka O.P., Shtogun Y.V. DNA interaction with single – walled carbon nanotubes: A SEIRA study. Chem. Phys. Lett. 2003. Vol. 372. P. 432-437. https://doi.org/10.1016/S0009-2614(03)00429-9

 18. Brichka S.Ya., Prikhodko G.P., Brichka A.V. i dr. Fiziko-khimicheskie svoystva mnogosloynyh N-soderzhashchikh uglerodnykh nanotrubok. Zhurn. fiz. khim. 2004. Vol. 78, No. 1. P. 157-162 [in Russian].

19. SementsovYu.I., DovbeshkoG.I., BrychkaS.Ya. etal. Surface enhanced infrared absorption of graphite-like materials. Proc. 12th Intern. Symp. on Intercalation Compounds June 1-5, 2003. Poznan, Poland. P. 107.

20. Robertson J. Diamond-like amorphous carbon. Mater. Sci. Eng. R. 2002. Vol. 37. P. 129-281. https://doi.org/10.1016/S0927-796X(02)00005-0

21. Dresselhaus M.S., Dresselhaus G. Intercalation Compounds of Graphite. Adv. Phys. 2002. Vol. 51, No. 1. P. 1-186. https://doi.org/10.1080/00018730110113644

22. Kuznetsov B.N., Chesnokov N.V., Mikova N.M. et al. Hydrogen materials science and chemistry of carbon nanomaterials: ICHMS 2003. VIII Intern. Conf. Sept. 14-20, 2003. Sudak, Ukraine. Р. 514-515.

23. Tarasevich Yu.I., Bondarenko S.V., Brutko V.V. i dr. Adsorbtsionnye svoystva prirodnykh uglerodnykh adsorbentov i termorasshirennogo grafita. Zhurn. prikl. khimii.2003. Vol. 76, Iss. 10. P. 1619-1624 [in Russian]. https://doi.org/10.1023/B:RJAC.0000015716.20540.3a

24. Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon. Nature. 1991. Vol. 354, No. 6348. Р. 56-58. https://doi.org/10.1038/354056a0

25. Rotkin S.V., Gogotsi Yu. Matter. Res. Innovat. 2002. Vol. 5. P. 191-200. https://doi.org/10.1007/s10019-001-0152-4

26. A.S. 935764 SSSR.Sposob kompleksnogo opredeleniya teplofizicheskikh svoystv veshchestv v oblasti fazovykh perekhodov i ustroystvo dlya ego osushchestvleniya, V.Ya. Prohorenko, B.I. Sokolovskiy, Ya.I. Dutchak. Otkryitiya. Izobreteniya. 1982. No. 1 [in Russian].

27. Tsiklis D.S. Tekhnika fiziko-khimicheskikh issledovaniy pri vyisokikh i sverkhvysokikh davleniyakh. Moscow: Khimiya, 1976. 431 p. [in Russian].

28. Glazov V.M., Vobet M., Timoshenko V.M. Metody issledovaniya svoystv zhidkih metallov i poluprovodnikov. Moskva: Metallurgiya. 1989. 384 p. [in Russian].

29. Mazieres С., Colin G., Jegoudez J., Setton R. Mobility of bromine in its graphite and pyrocarbon residue compounds. Carbon. 1975. Vol. 13(4). P. 289-292.https://doi.org/10.1016/0008-6223(75)90030-5

30. Fialkov A.S. Uglegrafitovye materialy. Moscow: Energiya, 1979. 319 p. [in Russian].

31. Antonov A.I., Timonin V.A., Fedoseev S.D., Makevnina L.F. Izuchenie usloviy formirovaniya poroshkoobraznykh materialov bez primeneniya polimernykh svyazuyushchikh. Khimiya tverdogo topliva. 1984. No. 1. P. 114-117 [in Russian].

32. Chernysh I.G., Nikitin Yu.A., Levental N.V. Issledovanie protsessa formovaniya termorasshirennogo grafita. Poroshkovaya metallurgiya. 1991. No. 6. P. 17-20 [in Russian].

33. A. S. 1054332 SSSR. Sposob izgotovleniya lehkovesnykh izdeliy, L.S. Maley, A.S. Fialkov, M.M. Maley. Otkryitiya. Izobreteniya. 1983. No. 42 [in Russian].

34. Nikitin Yu.A., Pyatkovskiy M.L. Formovanie i mekhanicheskie svoystva materialov na osnove termorasshirennogo grafita. Poroshkovaya metallurgiya. 1997. No. 1/2. P. 43-49 [in Russian].

35. Svoystva elementov. Ed. M.E. Dritsa. Mosсow: Metallurgiya, 1985. 671 p. [in Russian].

36. Nikitin Yu.A., Chernysh I.G., Pyatkovskiy M.L. Otsenka protsessa formovaniya termorasshirennogo grafita deformatsionno-spektralnym metodom. Tsvet. metally. 1992. No. 3. P. 38-40 [in Russian].

37. Chernysh I.G., Buraya I.D., Goncharik V.P. et al. Issledovanie i optimizatsiya protsessa po lucheniya termorasshirennogo grafita. Organizatsiya proizvodstva nerudnykh i nemetallorudnykh materialov v usloviyakh samofinansirovaniya i samookupaemosti. Collected papers. Tolyatti: Soyuznerud, 1989. P. 50-54 [in Russian].

38. Komarova T.M., Puzyireva E.V., Puchkov S.V. Izmenenie struktury i svoystv prirodnogo grafita pri okislitelnoy i posleduyuschey termicheskoy obrabotke. Trudy Moskovskogo khimiko-tekhnologicheskogo in-ta. 1986. Iss. 141. P. 75 83 [in Russian].

39. Buraya I.D., Sementsov Yu.I., Chernysh I.G. et al. Vliyanie usloviy termoobrabotki na khimicheskiy sostav poverkhnosti termorasshirennogo grafita. Razrabotka i sovershenstvovanie tekhnologicheskikh protsessov dobychi i obogashcheniya nerudnykh i nemetallorudnykh materialov. Collected papers. Tolyatti: Soyuznerud, 1989. P. 43-45 [in Russian].

40. Nikitin Yu.A., Pyatkovskiy M.L., Chernysh I.G. Eksperimentalnoe issledovanie deformirovaniya materialov na osnove termorasshirennogo grafita. Poroshkovaya metallurgiya. 1998. No. 5/6. P. 18-23 [in Russian].41. Avdeev V.V., Sorokina N.E., Martynov I.Yu., Monyakina L.A., Nikolskaya I.V. Neorganicheskie materialy.1997. Vol. 33, No. 6. P. 694-69 [in Russian].

42. Tsvetnikov A.K., Nazarenko T.Yu., Matveenko L.A., Mischenko N.M. Vliyanie stadii interkalirovaniya na sostav i svoystva oksidov grafita. Zhurnal neorganicheskoykhimii. 1997. Vol. 42, No. 5. P. 705-710 [in Russian].

43. Melezhik A.V., Chuyko A.A. Kholodnoe rasshirenie grafita – put k novym tekhnologiyam. Khimicheskaya tekhnologiya. 1992. No. 2. P. 3-11 [in Russian].

44. Sementsov Yu.I., Pyatkovskiy M.L. Termorasshirennyy grafit. Neorganicheskoe materialovedenie. 2008. Vol. 2, Book 2. P. 410-425 [in Russian].

45. Yanchenko V.V., Sementsov Yu.I. Uplotnitelnye materialy iz termorasshirennogo grafita. Armaturostroenie. 2005. No. 4. P. 41-46 [in Russian].

46. Yanchenko V.V., Piatkovskyi M.L., Yatsiuk O.P., Revo S.L., Sementsov Yu.I. Shchodo vykorystannia termorozshyrenoho hrafitu v obladnanni virobnitstv pidvyshchennoi nebezpeky. Naukovyi visnyk UkrNDIPB. 2002 [in Ukrainian].

47. Yanchenko V.V., Revo S.L., Sementsov Yu.I., Piatkovskyi M.L., Yatsyuk O.P. Termorozshyrenyi hrafit – sorbtsiinyi material dlia zbirannia nafty ta naftoproduktiv z poverkhni vody ta gruntu. Naukovyi visnyk UkrNDIPB. 2002. No. 2(6). P. 223-226 [in Ukrainian].

48. Kotov S.G., Lupey A.Yu. Sorbtsionnye materialy dlya likvidatsii avariynykh razlivov nefti i nef te pro duktov. Nauchnoe obespechenie pozharnoy bezopasnosti. 2001. No. 10. P. 92-98 [in Russian].

49. Patent 27395 S2. Sorbent dlya vydalennia nafty i naftoproduktiv z poverkhni vody, Yu.I. Semen tsov, A.A. Chuiko, I.G. Chernysh, A.P. Shymanskyi, Publ. 15.09.2000. Biul. No. 4/2000 [in Ukrainian].

50. Sementsov Yu.I., Alekseeva T.A., Pyatkovskiy M.L., Kostuchenko A.I., Yanchenko V.V. The new approach in exfoliated graphite application. Proc. 12th Inter-national Symposium on Intercalation Cоmpounds. June 1-5, 2003. Poznan, Poland. Poster 49.

51. Ogenko V.M., Zagorovskiy G.M., Sidorenko I.G., Sementsov Yu.I. Gidrometallurgicheskaya skhema pererabotki shlamov galvanicheskikh proizvodstv. Problemy sbora, pererabotki i utilizatsii otkhodov. Collected papers. Odessa: OTsNTI. 2001. P. 258-261 [in Russian].

52. Ogenko V.M., Zagorovskiy G.M., Sidorenko I.G. et al. Tekhnologicheskaya skhema pererabotki shlamov proizvodstv khimicheskogo volokna. Problemy sbora, pererabotki i utilizatsii otkhodov.Collected papers. Odessa: OTsNGEI. 2002. P. 165-168 [in Russian].

53. Sementsov Yu.I., Prikhodko G.P., Havryliuk N.A. et al. Termorozshyrenyi hrafit. Struktur ni kharakteristiki ta stan poverkhni. Khimichna promyslovist Ukrainy. 2007. Vol. 2. P. 19-24 [in Ukrainian].

54. Sementsov Yu.I., Piatkovskyi M.L., Yanchenko V.V., Prikhodko G.P. Termorozshyrenyi hrafit.Tekhnolohichna liniia vyrobnytstva katanykh materialiv. Khimichna promyslovist Ukrainy. 2011. No. 3. P. 31-36 [in Ukrainian].

55. Sementsov Yu.I., Pyatkovskiy M.L., Yanchenko V.V. et al. Prochnost materialov na osnove termorasshirennogo grafita, poluchennogo razlichnymi metodami. Proc. II Mezhdunarodnoy konferentsii «Uglerod: fundamentalnye problemy – nauka, materialovedenie, tekhnologiya». Moscow. October 15-17, 2003. P. 178 [in Russian].

56. Patent 970892 France,B29J-C04J, High temperature material, J.H. Shane, R. John. Publ. 1964.

57. Patent 2111190 RF, MPK6 S04 V 35/536. Sposob polucheniya folgi iz rasshirennogo grafita i ustanovka dlya ego osuschestvleniya, Avdeev V.V., Ionov S.G., Kozlov A.V., Nikolskaya I.V., Serebryanikov H.I., Sakov B.A., Presnov G.V., Lomakin B.V., Shkirov V.A. Publ. 20.05.98 [in Russian].

58. Celzard A., Mareche J.F., Furdin G. Modelling of exfoliated graphite. Prog. Mat. Sci. 2005. Vol. 50. Р. 93-179. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2004.01.001

59. Patent 2118942 RF. Sposob polucheniya termorasshcheplennogo grafita, Isaev O.Yu., Smirnov D.V., Lepikhin V.P., Zakharov I.V. Publ. 09.20.1998 [in Russian].

60. Patent 81198 Ukraine. Prystrii dlia prokatki poroshku termorozshyrenoho hrafitu, Sementsov Yu.I., Piatkovskyi M.L., Yanchenko V.V. Publ. 10.12.2007 [in Ukrainian].

61. Patent 48463 Ukraine, MPK B22F3/18, S01V31/04, Prystrii dlia prokatki poroshku. Publ. 15.08.2002, Byul. No. 8, 2002 [in Ukrainian].

CHAPTER 4.

1. Patent 2128624 Russia, MPK6 S 01, V 31/04, S 25 V 1/00, Byul. No. 2, 1999 [in Russian].

2. Patent 2134657 Russia, MPK6 S 01, V 31/04, Byul. No. 23, 1999 [in Russian].

3. A.S. 1761667 A SSSR, MPK5 S 01, V 31/04, Byul. No. 34, 1992 [in Russian].

4. Kotov S.G., Lupey A.Yu. Sorbtsionnye materialy dlya likvidatsii avariynykh razlivov nefti i nefteproduktov. Nauchnoe obespechenie pozharnoy bezopasnosti. 2001. No. 10. P. 92-98 [in Russian].

5. Patent 45084 A Ukraine. S04V35/536, S01V31/04. Publ. Byul. No. 3. 2002 [in Ukrainian].

6. Yanchenko V.V., Revo S.L., Sementsov Yu.I., Piatkovskyi M.L., Yatsiuk O.P. Termorozshyrenyi grafit – sorbtsiinyi materIal dlia zbirannia nafty ta naftoproduktiv z poverkhni vody ta zemli. Naukovyi visnyk UNDI pozhezhnoi bezpeky. 2003. No. 1(7). P. 139-144 [in Ukrainian].

7. Pakov G.E., Petryashin L.F., Lyisyanyy G.N. Okhrana okruzhayushchey sredy na predpriyatiyakh neftyanoy i gazovoy promyshlennosti. Moscow: Nedra, 1986. 244 p. [in Russian].

8. Vlasenko E.V., Godunov I.A., Lanin S.N., Nikitin Yu.S., Khokhlova T.D., Shoniya N.K. Cravnitelnyy analiz strukturnykh i sorbtsionnykh kharakteristik termorasshirennykh grafitov i aktivnykh ugley v ochistke vodyot organicheskikh veshchestv. Vestn. Mosk. universiteta. Ser. 2. Khimiya. 2005. Vol. 46. No. 4. P. 10-18 [in Russian].

9. Vedenyapina M.D., Borisova D.A., Simakova A.P., Proshina L.P., Vedenyapin A.A. Adsorbtsiya natriya diklofenaka iz vodnykh rastvorov na rasshirennom grafite. Khimiya tverdogo topliva. 2013. No. 1. P. 60-64 [in Russian].

10. Borisova D.A., Vedenyapina M.D., Streltsova E.D., Maslov V.L, Rozenvinkel K.H., Vayhgrebe D., Stopp P., Vedenyapin A.A., Adsorbtsiya karbamazepina iz vodnykh rastvorov na rasshirennom grafite. Khimiya tverdogo topliva. 2013. No. 5. P. 46-50 [in Russian].

11. Yatzidis H. Recherches sur l’epuration extrarenale a’laide du charbon actif. Nephron. 1964. V. 1. P. 310-312.

12. Yatzidis H. A convenient haemoperfusion microapparatus over charcoal for the treatment of endogenous intoxications. Its use as an effective artificial kidney. Proc. European Dialysis and Transplant Association. 1964. Vol. 1. P. 83-86.

13. Yatzidis H., Oreopoulos D., Trianaphyllidis D. Treatment of severe barbiturate poisoning. Lancet. 1965. Vol. 2. P. 216-217. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(65)90698-7

14. Rosenbaum J.L., Ponoquillo E., Argyres S.N. Column hemoperfusion and hemodialysis techniques to treatt barbiturate intoxication in dogs. Journ. Einstein med. Cent. 1968. Vol. 16. P. 67-69.

15. Nikolaev V.G., Strelko V.V. Khemosorbtsiya na aktivirovannykh uglyakh. Kyiv: Naukova dumka, 1979. 160 p. [in Russian].

16. Bakalinskaya O.N., Kartel N.T., Strelko V.V. Uglerodnye sorbenty – novyyvid nositeley dlya immobilizatsii biologicheski aktivnykh veshchestv: Preprint AN Ukraine. ISPE; 92/01.Kyiv. 1992. 60 p. [in Russian].

17. Mikhalovsky S.V., Strelko V.V., Alexeyeva T.A., Komissarenko S.V. Biomat., Art. Cells, Art. Organs. 1990. Vol. 18. P. 671-680. https://doi.org/10.3109/10731199009117336

18. Chang T.M. Semipermialbe microcapsules. Science. 1964. Vol. 146. P. 524-525. https://doi.org/10.1126/science.146.3643.524

19. Lazarenko O.N., Alekseeva T.A., Karpenko G.F.. Ukrainskiy kardiologicheskiy zhurnal. 1998. No. 7-8. P. 74-77 [in Russian].

20. Alexeyeva T.A., Lebovka N.I., Mikhalovsky S.V. NMR study of non-freezing water in proteinmodified carbon adsorbents. Colloid J. 2003. V. 65, No. 3. P. 275. https://doi.org/10.1023/A:1024286102129

21. Boehm H.P. Some aspects of the surface chemistry of carbon blacks and other carbons.Carbon. 1994. Vol. 32, No. 5. P. 759-769. https://doi.org/10.1016/0008-6223(94)90031-0

22. Strelko, V.V., Kuts, V.S., Thrower, P.A. On the mechanism of possible influence of heteroatoms of nitrogen, boron and phosphorus in a carbon matrix on the catalytic activity of carbons inelectron transfer reactions. Carbon. 2000. Vol. 38. P. 1499-1503. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(00)00121-4

23. Tarasenko Yu.A., Kopyl S.A., Lapko V.F., Lysenko A.A., Tomizuka I. Role of chemisorbed oxygen in fixation of palladium by activated carbons, SCN, from aqueous solution of its complexions. Jap. J. Electrochem. 2002. Vol. 70, No. 5. P. 316-321. https://doi.org/10.5796/electrochemistry.70.316

24. Boehm H.P. Surface oxides on carbon and their analysis: a critical assessment. Carbon. 2002. Vol. 40. Р. 145-149. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(01)00165-8

25. Yue Z.R., Jiang W., Wang L., Gardner S.D., Pittman Jr. C.U. Surface characterization of electrochemically oxidized carbon fibers. Carbon. 1999. Vol. 37. P. 1785-1796. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(99)00047-0

26. Tarkovskaya I.A. Okislennyy ugol. Kyiv: Naukova dumka, 1981. 200 p. [in Russian].

27. Sementsov Yu.I., Alekseeva T.A., Pyatkovskiy M.L., Kostuchenko A.I., Yanchenko V.V. The New Approach in Exfoliated Graphite Application. Proc. 12th International Symposium on Intercalation Compounds. 1-5 June 2003. Poznan. Poland. P. 108.

28. Khokhlova T.D. Adsorbtsiya belkov na penografite. II Mezhdunarodnaya konferentsiya «Uglerod: fundamentalnye problemy nauki, materialovedenie, tekhnologiya» October 15-17. 2003. Moscow. Proc. abstracts. P. 215 [in Russian].

29. Trasevich Yu.I., Bondarenko S.V., Brutko V.V., Zhukova A.I., Malysh G.N., Polyakova I.G Adsorbtsionnye svoystva prirodnykh uglerodnykh sorbentov i termorasshirennogo grafita. Zhurnal prikladnoy khimii. 2003. Vol. 76, No. 10. P. 1619-1624 [in Russian]. https://doi.org/10.1023/B:RJAC.0000015716.20540.3a

30. Piatkovskyi M.L., Sementsov Yu.I., Chernysh I.G. Oderzhannia ta doslidzhennia vlastyvostei kompozytsiinykh materialiv typu hrafit-vuglets. Khimichna promyslovist Ukrainy. 1996. No. 3. P. 42-45 [in Ukrainian].

31. Alekseeva T.A., Sementsov Yu.I., Prykhodko G.P., Piatkovskyi M.L., Yanchenko V.V. Termorozshyrenyihrafit. Sorbtsiini vlastyvosti po vidnoshenniu do biomolekul. Khimichna promyslovist Ukrainy. 2007. No. 4. P. 16-20 [in Ukrainian].

32. Zagorovskiy G.M., Prikhodko G.P., Ogenko V.M., Sidorenko I.G. Vydelenie medi iz razbavlennykh rastvorov na dispersnom grafitovom katode. Zhurn. prikl. khimii. 2001. Vol. 74, No. 3. P. 476-478 [in Russian].https://doi.org/10.1023/A:1012785325981

33. Zahorovskyi G.M., Sidorenko I.G., Ohenko V.M., Prykhodko G.P., Yanchenko V.V. Vyluchennia kolorovykh metaliv z promyslovykh stokiv na obiemnykh vuhletsevykh katodakh. Visnyk Lvivskoho universitetu. Ser. khimichna. 2002. Iss. 42, Part 1. P. 185-188 [in Ukrainian].

34. Ogenko V.M., Sidorenko I.G., Prikhodko G.P., Zagorovskiy G.M. Elektroosazhdenie nikelya na trehmernom grafitovom katode. Ukr. him. zhurn. 2002. Vol. 68, No. 9. P. 36-39 [in Russian].

35. Zagorovsky G.M., Sidorenko I.G., Prikhod’ko G.P., Ogenko V.M., Gunyaev A.A. Disperse carbon cathodes for non-ferrous metals extraction from technological waste waters. Chemistry, physics and technology of surfaces, Interdepartament Digest of Scientific Papers. ISC NAS of Ukraine. 2001. Iss. 4-6. P. 217-229.

36. Sidorenko I.G., Ogenko V.М., Zagorovsky G.M., Prikhod’ko G.P. Formation of cluster structures on thermoexfoliated graphite by electrochemical method. Chemistry, physics and technology of surfaces. Interdepartament digest of scientific papers. ISCNAS of Ukraine. 2002, Iss. 7. P. 96-101.

37. Prikhodko G.P., Sidorenko I.G., Ogenko V.M., Zagorovskiy G.M. Elektroliticheskoe izvlechenie tsvetnykh metallov iz stochnykh vod galvanicheskikh proizvodstv. Problemy sbora, pererabotki i utilizatsii otkhodov». Odessa: OTsNGEI, 2001. P. 280-284 [in Russian].

38. Ogenko V.M., Zagorovskiy G.M., Sidorenko I.G., Prikhodko G.P., Sementsov Yu.I. Gidrometallurgicheskaya skhema pererabotki shlamov galvanicheskikh proizvodstv. Problemy sbora, pererabotki i utilizatsii othodov. Odessa: OTsNGEI, 2001. P. 258-261 [in Russian].

39. Chernysh I.G., Sementsov Yu.I., Yatsyuk O.P. Vliyanie biinterkalirovaniya na svoystva grafita. Proc. II Vsesoyuznoy shkoly po fizike i khimii rykhlykh i sloistykh kristallicheskikh struktur. Kharkov, 1988. P. 112 [in Russian]. 139

40. Chernysh I.G., Mironova L.A., Yatsyuk O.P., Sementsov Yu.I.Termodinamicheskiy analiz geterogennykh sistem v protsesse polucheniya modifitsirovannogo grafita. Dep. VINITI. Kyiv, 1989. No. 6105, 10 p. [in Russian].

41. A.S. 1686792SSSR. Sposob polucheniya rasshirennogo grafita modifitsirovannogo oksidom tsin ka, Chernysh I.G., Yatsyuk O.P., Chuyko A.A., Sementsov Yu.I., Voznaya L.L. Registered 22.06.1991 [in Russian].

42. Chernysh I.G., Sementsov Yu.I., Yatsyuk O.P., Voznaya L.L., Mironova L.A. Vysokotemperaturnoe modifitsirovanie poverkhnosti dispersnogo grafita oksidom tsinka. Dep. VINITI. Kyiv, 1990. No. 3404 [in Russian].

43. Chernysh I.G., Sementsov Yu.I., Yatsyuk O.P., Voznaya L.L., Vovchenko L.L. Fiziko-khimiches kie svoystva termorasshirennogo grafita modifitsiro-vannogo soedineniyami zheleza. Dep.VINITI. Kyiv, 1990. No. 3403. 17 p. [in Russian].

44. Yatsiuk O.P. Syntez modyfikovanykh oksydamy metaliv termorozshyrenoho hrafitu ta do s lidzhennia yoho fazovoho skladu, strukturyi vlastyvostey. Abstract of candidate thesis. Kyiv. 1992. 19 p. [in Ukrainian].

45. Chersh I.G., Karpov I.I., Prikhodko G.P., Shay V.M. Fiziko-khimicheskie svoystva grafita i ego soedinenii. Kyiv: Nauk. dumka, 1990. 200 p. [in Russian].

 46. Chung D.D.L. Exfoliation of graphite. Review. J. Matter. Sci. 1987.Vol. 22, No. 12. P. 4190- 4199.https://doi.org/10.1007/BF01132008

47. Novikov Yu.N., Volpin M.E. Klastery metallov v matritse grafita i ikh kataliticheskie svoystva.Zhurn. Vsesoyuznogo khimicheskogoobshchestva im. D.I. Mendeleeva. 1987. Vol. 32, No. 1. P. 69-75 [in Russian].

48. Petrov G.S, Skoropanov A.C., Vecher A.A. Fiziko-khimicheskie svoystva sloistykh soedineniy grafita. Uspekhi khimii. 1987. No. 8. P. 1233-1252 [in Russian].

49. Morawski A.W., Kalucki К. Reaction of an Fe-graphite intercalation compound with FeCl3. Carbon. 1989. No. 6. P. 951-953. https://doi.org/10.1016/0008-6223(89)90047-X

50. Chernysh I.G., Gadzyra N.F., Sementsov Yu.I., Yatsyuk O.P. // Vliyanie modifitsirovaniya khloridami metallov na strukturu ostatochnykh soedineniy bisulfata grafita.Proc.I Vsesoyuzn. konf. «Khimiya i fizika soedineniy vnedreniya». Rostov-na-Donu, 1990. P. 40 [in Russian].

51. Chernysh I.G., Gadzyra N.F., Sementsov Yu.I., Yatsyuk O.P. Vliyanie modifitsirovaniya khloridom zheleza ostatochnogo soedineniya bisulfata grafita na strukturnye osobennosti rasshirennogo grafita Dep. VINITI, Kyiv. 1990. No. 3405. 10 p. [in Russian].

52. Eklund P.C. Synthesis of graphite intercalation compounds.Intercalate. Layer Mater.: Proc. 10th Cource Erice Summer. Sch. July 5-15. 1986. New York. London. 1986. P. 167-172. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-5556-5_13

53. Sementsov Yu.I., Koval L.G., Didukh V.P., Lisov V.I. Strukturni peretvorennia krystalichnykh form hrafitu pry termokhimichnii vzaemodii zkhloridami zaliza ta tsynku. Khimichna promislovist Ukrainy. 1994. No. 4. P. 34-36 [in Ukrainian].

54. Sementsov Yu.I., Koval L.G., Chuyko A.A. Vspuchivanie prirodnogo grafita pri termokhimicheskom vzaimodeystvii s khloridom zheleza (III). Ekotehnologii i resursozberezhenie. 1997. No. 2. P. 27-32 [in Russian].

55. Sementsov Yu.I., Pyatkovsky M.L, Prikhod’ko G.P. et al. Some aspects of forming of mechanical characteristics of carbon materials based on exfoliated graphite. Chemistry, physics and technology of surfaces, Interdepartament Digest of Scientific Papers. ISC NAS of Ukraine. Kyiv, 2002, Iss. 8. P. 190-214.

56. Solin S.A. Nature and structure of intercalate compound by graphite. Adv. Ghcm. Phys. 1982.Vol. 49. P. 455-505.

57. Lyubchik S.В., Shapranov V.V. Ion exchange pro cess on the surface of graphite during intercalation under action of magnesium perchlorate. Functional Materials. 1995. No. 2. P. 124-126.

58. Patent 2057064 Russia, MPK6 С 01 В 31/04 [in Russian].

59. Sementsov Yu.I., Koval L.G., Mykhailova L.L., Piatkovskyi M.L. KrystaIichna struktura ta termichna stiikist spoluk interkaliuvannia hrafitu khlorydamy zaliza ta zalizom. Khimichna promyslovist Ukrainy. 2000. No. 3. P. 16-20 [in Ukrainian].

60. Makhorin K.E., Kozhan A.P., Veselov V.V. Vspuchivanie prirodnogo grafita, obrabotannogo sernoy kislotoy. Khim. tekhnologiya. 1985. No. 2. P. 3-6 [in Russian].

61. Schlögl R., Bowen P., Miiward G.R., Jones I.V., Boehm H.P. Microstructure and stability of iron chloride graphites. J. Chem. Soc, Faraday Trans, I. 1983. No. 79. P. 1793-1818. https://doi.org/10.1039/f19837901793

62. Sirokman G., Mastalir A., Molnar A., Bartok M., Schay Z., Guczi L. Structure and catalytic activity of copper, nichel, and platinum graphimets prepared from graphite intercalation compounds. Carbon. 1990. No. 28. P. 35-42. https://doi.org/10.1016/0008-6223(90)90090-L

63. Kizina T.A., Skoropanov A.C., Vecher A.A., Protsenko G.A., Novikov Yu.N., Volpin M.E. Mekhanizm i kinetika termicheskogo razlozheniya sloistykh soedineniy grafita s khloridami Fe (III). Zhur. organich. khimii. 1986. No. 56, Iss. 9. P. 1936-1939 [in Russian].

64. Skoropanov A.C., Kizina T.A., Rafalskiy N.G., Vecher A.A., Novikov Yu.N., Volpin M.E. Issledovanie termicheskoy ustoychivosti sloistogo soedineniya grafita С11,83FeCl3. Zhur. neorganich. khimii ZhNH. 1984. Vol. 29, Iss. 10. P. 2521-2525 [in Russian].

65. Sementsov Yu.I., Pyatkovskiy M.L., Chernysh I.G. Strukturnye prevrashcheniya v protsesse polucheniya dispersnykh form rasshirennogo grafita. Poroshkovaya metallurgiya. 1998. No. 9- 10. S. 98-106 [in Russian].

66. Buraya I.D., Vovchenko L.L., Voznaya L.L. i dr. Vliyanie usloviy termokhimicheskoy obrabotki prirodnogo grafita na ego kristallicheskuyu strukturu i elektrofizicheskie svoystva. Khimiya tverdogo topliva. 1990. No. 6. P. 106-108 [in Russian].

67. Nikitin Yu.A., Pyatkovskiy M.L., Chernysh I.G. Eksperimentalnoe issledovanie deformirovaniya materialov na osnove termorasshirennogo grafita. Poroshkovaya metallurgiya. 1998. No. 5/6. P. 18-23 [in Russian].

CHAPTER 5.

1. Revo S.L. Lozovii F.V., Ivanenko K.O. et al. Vplyv umov formuvannia kompozytsiinykh sumishei polimer vuglets na yikh elektroopir. Fizyka i khimiia tverdoho tila. 2010. Vol. 11, No. 4. P. 1029-1033 [in Ukrainian].

2. Matsui L. Yu.,OvsienkoI. V., Revo S. L. et al.Doslidzhennia elektrooporu termorozshirenoho grafitu, modifikovanoho Ni, NiFe, Co i Fe. Naukovi zapiski NPU im. Dragomanova. Fizyka. 2001. No. 2. P. 89-94 [in Ukrainian].

3. Chen G.H., Wu D.I., Weng W.G. et al. Dispersion of graphite nanosheets in a polymer matrix and the conducting property of the nanocomposites. Polymer engineering and science. 2001. Vol. 41. P. 2148-2154. https://doi.org/10.1002/pen.10909

4. Dovbeshko G.I., Kopan V.S., Revo S.L. et al. Nanostruktura termorasshirennogo grafita. Metallofizika i noveyshie tekhnologii. 2005. Vol. 27, No. 3. P. 1001-1010 [in Russian].

5. Sementsov Yu.I., Prikhodko G.P., Revo S.L. et al. Nanorazmernyy kompozitsionnyy materialtermorasshirennyy grafit-uglerodnoe volokno. Nanosistemy, nanomaterialy, nanotekhnologii.2003. Vol. 1, No. 1. P. 173-183 [in Russian].

6. Revo S.L., Avramenko T.G., Ivanenko E.A. Vliyanie dispersnosti chastits termicheski rasshirennogo grafita na elektrosoprotivlenie poroshkovykh smesey ego s ftoroplastom. Agricultural Engineering, Research Papers. 2013. Vol. 45, No. 1. Р. 67-78 [in Russian].

7. Frolov Yu.G. Kurs kolloidnoy khimii. Poverkhnostnye yavleniya i dispersnye sistemy. Moscow: Khimiya, 1989. 464 p. [in Russian].

8. Balusov V.A., Tikhonov A.N. Klasternye materialy – novyy klass plastmass s ultradispersnymnapolnitelem. L.: LDNTP, 1988. 27 p. [in Russian].

9. Greg S., Sing K. Adsorbtsiya, udelnaya poverkhnost, poristost. Moscow: Mir, 1970. 323 p. [in Russian].

10. Simonov-Yemelyanov I.D., Kuleznev V.N., Trofimicheva L.Z. Vliyanie razmera chastits napolnitelya na nekotorye kharakteristiki polimerov. Plasticheskie massy. 1989. No. 5. P. 61-64 [in Russian].

11. Rusakov A.A. Rentgenografiya metallov i poluprovodnikov. Moscow: Metallurgiya, 1969. 495 p. [in Russian].

12. Miyamoto Y., Nakafuku C., Takemura Т. Crystallization of poly (chlorotrifluoroethylene). Polym. J. 1972. No. 3. P. 122-128. https://doi.org/10.1295/polymj.3.122

13. Martynov M.A.,Vylegzhagina K.A. Rentgenografiya polimerov. Saint-Pet.: Khimiya, 1972, P. 96 [in Russian].

 14. Polymer nanocomposites. Eds. Y.-Wing Mai and Zhong-Zhen Yu. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, 2006. 594 p.

15. Wu D., Zhou C., Fan X. et al. Nonisothermal crystallization kinetics of poly(butylene terephthalate)/montmorillonite nanocomposites. J. Appl. Polym. Sci. 2006. Vol. 99, No 6. P. 3257- 3265. https://doi.org/10.1002/app.22782

16. Huang J.W. Poly (butylene terephthalate)/clay nanocomposite compatibilized with poly (ethylene-co-glycidyl methacrylate). II. Nonisothermal Crystallization. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 2008. Vol. 46, No. 6. P. 564-576. https://doi.org/10.1002/polb.21392

 17. Okhlopkova A.A., Parnikova A.G. Izuchenie svoystv nanokompozitnykh materialov na osnove PTFE. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. 2011. Vol. 13, No. 1(2). P. 394-396 [in Russian].

18. Avramenko T.G., Maksimova G.A., Ivanenko E.A. et al. Effect of Structural and Morphological Features of a Nanocarbon Component on Electrophysical Properties of Fluoroplastic Composite Materials. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. Vol. 51, No. 6. 2015. P. 509- 516. https://doi.org/10.3103/S1068375515060034

19. Efros A.L. Fizika i geometriya besporyadka. Moscow: Nauka, 1982. 176 p. [in Russian].

20. Efros A.L., Shklovskii B.I. Critical behavior of conductivity and dielectric constant near the metal-non-metal transition threshold. Phys. Stat. Sol. Ser. B. 1976. Vol. 76, No 2. P. 475-495. https://doi.org/10.1002/pssb.2220760205

21. Aharoni S.M. Electrical resistivity of a composite of conducting particles in an insulating matrix. J. Appl. Phys. 1972. Vol. 43, No. 5. P. 2463-2465. https://doi.org/10.1063/1.1661529

22. Sotskov V.A. Elektrofizicheskie kharakteristiki makrosistem dielektrik-provodnik, dielektrikpoluprovodnik. Fizika i tekhnika poluprovodnikov. 2005. Vol. 39, Iss. 2. P. 269-275 [in Russian].

23. Shklovskiy B.I.,Efros A.L. Elektronnye svoystva legirovannykh poluprovodnikov. Moscow: Nauka, 1979. 416 p. [in Russian].

24. Sher H., Zallen R. Critical density in percolation processes. J. Chem. Phys. 1970. Vol. 53, No. 9. P. 3759-3761. https://doi.org/10.1063/1.1674565

25. Panwar V., Mehra R.M. Study of electrical and dielectric properties of styrene-acrylonitrile/ graphite sheets composites. Eur. Polym. J. 2008. Vol. 44. P. 2367-2375 https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2008.05.005

26. Melnik L.I.,Budya D.O., Bil V.A. Dielektrychni vlastyvosti polimernykh kompozytsiinykh materialiv na osnovi hrafitu. Komunalne gospodarstvo mist: nauk.-tehn. zb. 2012. Vol. 103. P. 125- 130 [in Ukrainian].

27. Avramenko T.G., Ivanenko K.O., Mihalyuk O.V., Revo S.L. Struktura ta mitsnist nanokompozytsii ftoroplast-disperhovanyi termorozshyrenyi hrafit. Visnyk Kyivskoho nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Ser. Fizyko-matematychni nauki. 2013. Iss. 2. P. 271-274 [in Ukrainian].

28. Sokolova Yu.A., Shubanov S.M., Kandyrin L.B., Kalugina E.V. Polimernye nanokompozity. Struktura. Svoystva. Obzor. Plasticheskie massy. 2009. No. 3. P. 18-23 [in Russian].

29. Ramirez-Garcia S., Alegret S., Cespedes S., Forster R.J. Carbon composite microelectrodes: charge percolation and electroanalytical performance. Anal. Chem. 2004. Vol. 76. P. 503-512. https://doi.org/10.1021/ac034536p

30. Tillman E.S., Lewis N.S. Mechanism of enhanced sensitivity of linear poly(ethylenimine)-carbon black compositedetectors to carboxylic acid vapors. Sens. Actuators, B-Chem. 2003. Vol. 96. P. 329-342. https://doi.org/10.1016/S0925-4005(03)00567-7

31. El-Tantawy F., Kamada K., Ohnabe H. In situ network structure, electrical and thermal properties of conductive epoxy resin-carbon black composites for electrical heater applications. Mater. Lett. 2003. Vol. 56. P. 112-126.https://doi.org/10.1016/S0167-577X(02)00401-9

32. Hamamda S.,Popov V.P., Khotkevich V.I. Effect of pressure on the thermal expansion coefficient of pyrolytic graphite in the strong bonding direction in the temperature interval 5-300K. Carbon. 1988. Vol. 26, No. 6. P. 908-910. https://doi.org/10.1016/0008-6223(88)90116-9

33. Hamamda S., Popov V.P. Le coefficient de dilatation thermique du graphite pyrolitique mesure dans I’intervalle de temperature 4-30 K. Carbon. 1990. Vol. 28, No. 2-3. P. 447-448. https://doi.org/10.1016/0008-6223(90)90018-T

34. Zerrouk I., Ionov S.G., Popov V.P., Hamamda S. Anisotropy of thermal expansion coefficient of pressed graphite foam measured over the temperature interval 20-500 °C. Materials Science Forum. 2007. Vol. 534-536, Iss. Pt. 1. P. 241-244. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.534-536.241

35. Dorbani V., Zerrouk I., Aouabdia Y., Taleb K., Boubertakh A., Hamamda S. Influence of the pressing direction on thermal expansion coefficient of graphite foam. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2010. Vol. 102, Iss. 2. P. 667-670.https://doi.org/10.1007/s10973-010-0686-z

36. Revo S.L., Rachiy B.I., Hamamda S. et al. Capacitance of Supercapacitors with Electrodes Based on Carbon Nanocomposite Material. Sciences & Technologie A. 2012. No. 36. P. 17-21.

37. Revo S.L., Hamamda S., Avramenko T.G., Ivanenko E.A. Effect of dispersion and particles morphology on percolation process of trifluorochloroethylene and carbon powder mixtures during their compression and sintering. Book of Abstracts. ICREN 2013. February 16-17 2013. Constantine, Algeria. Constantine 1 University. 2013. P. 5-6.

38. Lakel A., Labii V., Boubertakh A., Revo S., Hamamda S. Influence du grahite thermiquement dilate sur la calorimetrie differentielle du fluoroplastique. Sciences & Technologie A. 2013. No. 38. P. 9-16.

39. Panshin Yu.A., Malkevich S.G., Dunaevskaya Ts.S. Ftoroplasty. L.: Khimiya, 1978. 232 p. [in Russian].

40. Bezhenar A.A., Zanmin D., Kopan V.S. et al. Elektrosoprotivlenie mnogosloynykh kompozitsiy Al-Cu i grafit-ftoroplast, Metallofizika i noveyshie tekhnologii. 2013. Vol. 35, No. 5. P. 595- 602 [in Russian].

41. Revo S.L., Kopan V.V., Avramenko V.G., Khamanda S. Vplyv tysku na elektroopir karbonu ta sharuvatykh kompozytsii na yoho osnovi. Proc. XIII Vseukr. nauk.-metod. konf. “Suchasni problemy fizyko-matematychnykh nauk ta pidgotovky fakhivtsiv v tsii galuzi”. September 15-17, 2011. Mykolaiv, Ukraine. 2011. P. 62-63 [in Ukrainian].

42. Repetskyi S.P., Vyshivana I.G., Shastun V.V. Elektronna struktura ta spin-zalezhniy transport u vugletsevih nanotrubkah z domishkoyu hromu. Metallofiz. noveyshie tekhnol. 2012. Vol. 34, No. 3. P. 283-299 [in Ukrainian].

43. Solymar L. Superconductive Tunnelling and Applications. New York: Wiley-Interscience, 1972. 406 p.

44. Ilinskiy A.I. Struktura i prochnost sloistykh i dispersno-uprochnennykh plenok. Moscow: Metallurgiya, 1986. 142 p. [in Russian].

45. Movchan V.A., Demchishin A.V., Badilenko G.F. et al. Structure properties relationships in microlaminated TiC/Ni condensates.Thin Solid Films. 1982. Vol. 96, No. 1. P. 59-66. https://doi.org/10.1016/0040-6090(82)90213-9

46. Shtarkman B.P. Plastifikatsiya polivinilkhlorida. Moscow: Khimiya, 1975. 248 p. [in Russian].

47. Bartenev G. M. Prochnost i mehanizm razrusheniya polimerov. Moscow: Khimiya, 1984. 280 p. [in Russian].

48. Karaman D.Yu., Revo S.L. Mekhanichni vlastyvosti kompozytsiinykh materialiv termorozshyrenyi hrafit-polimer. Visnyk Kyivskoho universytetu. Ser. fiz.-mat. nauki. 2005. Iss. 2. P. 408-414 [in Ukrainian].

49. Luscheykin G.A. Metody issledovaniya elektricheskikh svoystv polimerov. Moscow: Khimiya, 1988. 160 p. [in Russian].

50. Bulanov V.Ya., Savintsev P.P. Diagnostika svoystv kompozitov: metody, apparatura, pribory. Sverdlovsk: UrO AN SSSR, 1989. 254 p. [in Russian].

51. Blatt F.Dzh. (Ed.), Shreder P.A., Foylz K.L., Greyg D. Termoelektrodvizhushchaya sila metallov. Moscow: Metallurgiya, 1980. 184 p. [in Russian].

52. Nefedov V.I. (Ed.), Khakhin V.I., Bityukov V.K. et al. Metrologiya i radioizmereniya: uchebnik dlya vuzov. Moscow: Vysshaya shkola, 2003. 526 p. [in Russian].

53. Kolebanova V.S., Ivanov V.V., Dubrovina N.A. Metody prognozirovaniya: uchebnoe posobie. Kharkov: KhGU, 2002. 372 p. [in Russian].

54. Hendry D.F. Dynamic Econometrics.Oxford: Oxford University Press, 2003. 870 p.

55. A.S. 750357 SSSR, MKI. Termoelektricheskoe ustroystvo dlya kontrolya neodnorodnosti materialov, V. D. Borisenko, V. S. Kopan, V. B Bessonov. Declared 01.01.80. Publ. 10.10.80. Byul. No. 27.4 p. [in Russian].

56. Metrologiia. Derzhavna povirochna skhema dlia zasobiv vymiriuvan elektrorushiinoi syly ta postiinoi napruhy: DSTU 3834-98. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy. 1999. 8 p. [inUkrainian].

57. Kasatkin B.S. (Ed.), Kudrin A.B., Lobanov L.M. et al. Eksperimentalnye metody issledovaniya deformatsiy i rastyazheniy. Kyiv: Naukova dumka, 1981. 584 p. [in Russian].

58. Bakhvalov N.S., Zhidkov N.P., Kobelkov G.M. Chislennye metody.Uchebn. posobie dlya vuzov. Moscow: Lab. bazovykh znaniy, 2001. 632 p. [in Russian].

59. Chmutin I.A., Letyagin S.V., Shevchenko V.G. et al. Elektroprovodyashchie polimernye kompozity: struktura, kontaktnye yavleniya, anizotropiya. Vysokomolekulyarnye soedineniya. 1994. Vol. 36, No. 4. P. 699-713 [in Russian].

60. Clingerman M.L., Weber E.H., King J. A. et al. Development an additive equation for predicting the electrical conductivity of carbon-filled composites. Journal of applied polymer science. 2003. Vol. 88. P. 2280-2299.https://doi.org/10.1002/app.11938

61. Ziman J.M. Models of disorder: the theoretical physics of homogeneously disordered systems. Cambridge (Eng.). New York:Cambridge University Press, 1979. 525 p.

62. Charlaix E.,Guyon E., Rivier N. A criterion for percolation thresold in a random array of plates. Sol. St. Comm. 1984. Vol. 50, No. 11. P. 999-1002.https://doi.org/10.1016/0038-1098(84)90274-6

63. Mamunya E.P., Davidenko V.V., Prundar-Tudor O.K. et al. Perkolyatsionnaya elektroprovodnost v sazhenapolnennykh polimernykh kompozitsiyakh. Ukr. khim. zhurnal. 1995. Vol. 61, No. 11. P. 60-65 [in Russian].

64. Karaman D.Yu.,Revo S.L. Vliyanie termotsiklirovaniya na elektrosoprotivlenie kompozitsionnykh materialov termorasshirennyy grafit-polimer. Metallofizika i noveyshie tekhnologii. 2005. Vol. 27, No. 4. P. 519-526 [in Russian].

65. Revo S.L., Ivanenko K.O., Dashevskyi M.M. et al. Perkoliatsiini yavyshcha v kompozytsiinomu materiali ftoroplast/hrafit. Visnyk Kyivskoho universitetu. Ser. fiz.-mat. nauk. 2002. No. 3. P. 427-429 [in Ukrainian].

66. Chen G.H., Wu D.J., Weng W.G. et al. Preparation of polystyrene-graphite nanosheet composite. Polymer. 2003. Vol. 44. P. 1781-1784. https://doi.org/10.1016/S0032-3861(03)00050-8

67. Stelmakh O.I., Dashchenko Yu.I. Doslidzhennia elektrychnykh ta mekhanichnykh vlastyvostey kompozytsiynykh materIaliv na osnovi termorozshyrenoho hrafitu. Visnyk Kyivskoho universytetu. Ser. fiz.-mat. nauk. 2002. Iss. 3. P. 440-447 [in Ukrainian].

68. Semko L.S., Chernysh I.G., Vovchenko L.L. et al. Elektrofizicheskie svoystva kompozitsionnykh materialov na osnove polietilena i termorasshirennogo grafita. Plasticheskie massy. 1991. No. 8. P. 20-23 [in Russian].

69. Vovchenko L., Matzui L., Tzaregradska V. et al. Influence of graphite type on electrical and thermal properties of composite materials graphite-organic compound. Composites Science and Technology. 2003. Vol. 63. P. 807-812. https://doi.org/10.1016/S0266-3538(02)00268-3

70. Karaman D.Yu.,Revo S.L. Vliyanie termotsiklirovaniya na termo-EDS kompozitsionnykh materialov termorasshirennyy grafit-polimer. Metallofiz. noveyshie tekhnol. 2005. Vol. 27, No. 6. P. 833-840 [in Russian].

71. Rogelberg I.L.,Beylin V.M. Dlya termopar: spravoch. izd. Moscow: Metallurgiya, 1983. 472 p. [in Russian].

 72. Bueren H.G. Imperfections in crystals (Series in physics). Amsterdam: North Holland, 1960. 676 p.

 73. Karaman D.Yu., Kopan V.S., Revo S.L. et al.Vplyv oprominennia na elektroopir kompozytsiinoho materialu hrafIt ftoroplast. Visnyk Kyivskoho universitetu. Ser. fiz.-mat. nauk. 2004. Iss. 4. P. 547-550 [in Ukrainian].

74. Katsnelson A.Sh. Datchiki kontaktnogo soprotivleniya. Moskow: Energoatomizdat, 1985. 80 p. [in Russian].

75. Patent 39401 Ukraine. MKI G 01 B 7/16. Tenzometrichnyi prystrii profesora Grabara dlia vymiru mekhanichnykh deformatsii, I.G. Grabar. Decl. 10.07.2000, Publ. 15.06.2001. UIPV. 3 p. [in Ukrainian].

76. Chopra K. L. Elektricheskie yavleniya v tonkkih plenkakh (Trans.) Moscow: Mir, 1972. 436 p. [in Russian].

 77. Sementsov Yu.I., Kharkov E.I., Vavilina L.Yu. Vliyanie zernogranichnogo rasseyaniya na temperaturnuyu zavisimost elektrosoprotivleniya neravnovesnykh grafitov. Ukrainskiy fizicheskiy zhurnal. 1978. Vol. 23, No. 4. P. 616-623 [in Russian].

78. Holm R. Elektricheskie kontakty. Moscow: Izd-vo inostr. literatury, 1961. 464 p. [in Russian].

79. Karaman D.Yu., Kopan V.S., Revo S.L. Strain effect on electrical resistivity of thermoexpanded graphite/polyvinylchloride plastisol composite. Function Materials. 2005. Vol. 12, No. 3. P. 507-511.

80. Landau L.E., Lifshits M. Mekhanika sploshnykh sred: gidrodinamika i teoriya uprugosti. Moscow: Gostekhizdat, 1944. 624 p. [in Russian]