А.Д. Данілова, А.І. Радченко, Т.М. Яцків 

ВД «Академперіодика» НАН України; ПА «Укрінформнаука»

Київ : Академперіодика, 2019. — 60 с.


Методичні рекомендації призначені надати допомогу всім зацікавленим в одержанні цифрових ідентифікаторів для наукових публікацій. В основу рекомендацій покладено практичний досвід фахівців Видавничого дому «Академперіодика» та Передплатного агентства «Укрінформнаука». Це третє видання містить теоретичний і практичний матеріал, доповнений та доопрацьований з урахуванням загальних змін і новацій CrossRef щодо вимог до видань.
Рекомендації стануть у пригоді працівникам видавничих підрозділів наукових установ і співробітникам редакцій наукових періодичних видань.


PDF