Розпорядження Президії НАН України.

З огляду на воєнний стан усім науковим установам і науковцям НАН України необхідно негайно:

1) вивести зі складу редакційних колегій усіх вітчизняних наукових періодичних видань НАН України науковців, афілійованих з Російською Федерацією (далі – РФ), а також припинити залучення їх до рецензування матеріалів, наданих до вітчизняних видань;

2) усім вітчизняним науковцям вийти зі складу редакційних колегій наукових періодичних видань РФ, а також припинити рецензування матеріалів, наданих до цих видань;

3) повністю припинити публікацію статей авторів, афілійованих з РФ, у наукових періодичних виданнях НАН України (це стосується і матеріалів, наданих до 24.02.2022);

4) повністю припинити співавторство та рецензування будь-яких видів наукових публікацій, афілійованих з РФ (монографії, збірники наукових праць, енциклопедичні й довідкові видання, доповіді й тези конференцій тощо);

5) не передавати жодних матеріалів до будь яких агрегаторів наукової інформації РФ, зокрема до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково- організаційний відділ Президії НАН України та Науково-видавничу раду НАН України (академік НАН України Я.С. Яцків).

Підстава: рішення бюро НВР НАН України від 04.03.2022

 

Президент Національної академії наук України

академік НАН України Анатолій ЗАГОРОДНІЙ

В.о.головного вченого секретаря Національної академії наук України

академік НАН України Вячеслав БОГДАНОВ

 

ТЕКСТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ