«Вісник Національної академії наук України» НАН України включено до бази ERIH PLUS