Мікробіологічний журнал

Original Name: 
Мікробіологічний журнал
Year Established: 
1934
ISSN (Print): 
0201-8462
Періодичність: 
6 разів на рік
Founders: 
Національна академія наук України
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу з 1998 по 2007 роки.