Український реферативний журнал "Джерело". Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство

Original Name: 
Український реферативний журнал "Джерело". Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство
Year Established: 
1995
ISSN (Print): 
1561-1094
Періодичність: 
6 разів на рік
Founders: 
Національна академія наук України
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу в 2005 році в межах Програми підтримки журналів НАН України.