Український індекс наукового цитування

Нещодавно Міністерство освіти і науки України повідомило про плани запустити відкритий український індекс наукового цитування до кінця поточного року (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-planuye-zapustiti-vidkritij-ukrayinskij-indeks-naukovogo-cituvannya-do-kincya-roku).

Цей індекс повинен базуватись на сервісі агентства Crossref, яке додатково пропонує всім клієнтам безкоштовно долучитися до проекту Initiative for Open Citations — Ініціативи з відкриття цитувань, тобто розміщення пристатейних переліків джерел у відкритому доступі. Зрозуміло, що для того, щоб долучитись до цієї ініціативи, видання повинно мати належним чином побудований веб-ресурс та отримувати цифрові ідентифікатори DOI.

МОН України ініціює цю новацію, вважаючи, що варто до неї долучатися, пов’язуючи її з ухваленням нової редакції Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН від 15.01.2018 № 32), 

Деякі журнали НАН України вже від 2014 року викладають повні переліки посилань у відкритий доступ. Так, усі академічні наукові періодичні видання, які отримують цифрові ідентифікатори DOI у Передплатному агентстві "Укрінформнаука", від дня реєстрації першого індексу зобов’язані розміщувати повні переліки посилань до кожної статті на відповідній сторінці у форматі, придатному для наукометричних баз.

Серед цих журналів чотири загальноакадемічні видання: "Вісник Національної академії наук України", "Доповіді Національної академії наук України", "Наука та інновації" (та його англомовна версія "Science and Innovation"), "Космічна наука і технологія".

А також усі наукові фахові періодичні видання, випуск яких ВД "Академперіодика" здійснює за Програмою підтримки журналів НАН України:

"Демографія та соціальна економіка"

"Економіка промисловості"

"Економіка та право"

"Журнал математичної фі­зики, аналізу, геометрії"

"Кибернетика и вычислительная техника"

"Металлофизика и новейшие технологии"

"Мінералогічний журнал"

"Проблемы криобиологии и криомедицины"

"Радиофизика и радиоастрономия"

"Український географічний журнал"

"Ukrainian Journal of Physics"

"Управляющие системы и машины"

"Успехи физики металлов"

"Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics"

Детальніше про ініціативу відкритого цитування можна прочитати на ресурсах ПА "Укрінформнаука" http://u-i-n.com.ua/ua/news/?news_id=39 та Науково-видавничої ради НАН України http://www.nas.gov.ua/publications/news/Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=406

http://www.nas.gov.ua/publications/Pages/default.aspx

Запрошуємо й інші академічні видання долучатись до продуктивної міжнародної ініціативи з метою підвищення видимості та збільшення кількості цитувань вітчизняних наукових статей.