Видавничі проєкти НАН України: гендерний аспект авторства

На сторінках журналу "Вісник Національної академії наук України" (№ 2 — 2020)  опубліковано статтю Радченко А.І., Сівова Т.Ю.  «Видавничі проєкти НАН України: гендерний аспект авторства»

Постійний моніторинг і вивчення видавничої діяльності та видавничої продукції Національної академії наук України у світлі загальносвітових тенденцій повсякчас спонукає до розгляду їх у зв’язку з актуальними питаннями розвитку суспільства. І хоча гендерні дослідження у найширшому розумінні не є новими у світі і тривають не одне десятиліття, в Україні вони мають поки що фрагментарний характер. Попри значні здобутки та глибоке опрацювання деяких найважливіших аспектів становлення гендерної рівності, питання залучення жінок до публікаційної діяльності досі не розглядалося. У пропонованій статті висвітлено склад і гендерний розподіл авторів книг, виданих у межах загальноакадемічних проєктів, як загалом, так і по секціях НАН України, які відповідають загальним науковим напрямам (фізико-технічні і математичні; хімічні і біологічні; суспільні і гуманітарні науки), та по відділеннях, що належать до цих секцій.