Обов’язки авторів

Автори гарантують, що рукопис є їхньою оригінальною працею, не був опублікований раніше, не поданий та не розглядається для публікації в іншому виданні. Паралельне подання того самого рукопису до іншого Журналу є неправомірною поведінкою та є підставою для вилучення рукопису із розгляду Журналу.

Якщо поданий рукопис є результатом науково-дослідного проєкту або його попередній варіант був представлений на конференції у вигляді усної доповіді (під такою самою або аналогічною назвою), детальна інформація щодо проєкту, конференції тощо має бути наведена у виносці або розділі «Подяки».

Кожен автор несе відповідальність за те, щоб рукописи, подані до Журналу, враховували етичні стандарти.  Автори стверджують, що рукопис не містить голослівних або незаконних тверджень і не порушує права третіх осіб. Видавець не несе юридичної відповідальності, якщо виникнуть будь-які вимоги щодо компенсації.

 

Стандарти звітності

Журнал як основа наукової комунікації, гарантує, що всі статті містять достатньо інформації, щоб забезпечити іншим можливість відтворити описувану роботу. Представлений рукопис має містити достатню деталізацію і посилання, щоб дати змогу рецензентам і згодом читачам перевірити твердження, викладені в ньому, надати повну інформацію про використані методи, зокрема часові рамки, тощо.

Автори несуть виняткову відповідальність за зміст власних матеріалів і повинні переконатись, що вони мають дозвіл від усіх залучених сторін на оприлюднення змісту. Автори підтверджують, що правила захисту даних, етичні стандарти, авторські права третіх сторін та інші права дотримані в процесі збирання, оброблення та обміну даними.

Автори, які мають намір включити у публікацію рисунки, таблиці або інші матеріали, що вже були опубліковані в іншому місці, мають отримати дозвіл від власника авторських прав. Вважається, що будь-який матеріал, отриманий без таких доказів, походить від авторів.

 

Авторство

Автори повинні переконатись, що лише дописувачі, які зробили значний внесок у рукопис, вказані як автори. Якщо особи, відмінні від авторів, були залучені до важливих аспектів дослідницького проєкту та підготовки рукопису, їхній внесок слід зазначити у виносці або розділі «Подяки».

Автори повинні враховувати критерії авторства, розроблені Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). Щоб бути у списку авторів, необхідно:

  • зробити істотний внесок у концепцію або дизайн твору; або збір, аналіз чи інтерпретацію даних для роботи;
  • сприяти написанню твору або критичному перегляду його важливого інтелектуального змісту;
  • здійснити остаточне затвердження версії, що підлягає публікації; погодитись нести відповідальність за всі аспекти роботи;
  • забезпечувати те, щоб питання, пов’язані з точністю або цілісністю будь-якої частини роботи, були належним чином досліджені й вирішені;
  • погодитись бути у списку авторів і затвердити повний список авторів.

Додавання або вилучення авторів під час редакційного процесу дозволено лише за умови надання обґрунтованих пояснень редакційній колегії та видавцю. Спроби представити «привида», «дарувальника» або «почесного автора» розглядатимуться як випадки неправомірної поведінки.

 

Джерела інформації та цитування

Автори зобов’язані належним чином цитувати джерела, які суттєво вплинули на їхні дослідження та рукопис. Інформація, отримана в приватній бесіді або листуванні з третіми особами, під час розгляду проєктних заявок, рукописів і подібних матеріалів, не повинна бути використана без письмової згоди джерела інформації.

 

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє значну помилку або неточність у власній опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактора Журналу чи видавця і співпрацювати з редактором для відкликання або виправлення статті.

Подаючи рукопис, автори погоджуються дотримуватися редакційної політики Журналу.