Критерії публікації

Журнали, для яких ВД «Академперіодика» НАН України є видавцем, — це періодичні видання, співзасновником яких є Національна академія наук України (далі Журнали). Вони мають сталу періодичність, публікують оригінальні статті, які раніше не були опубліковані та оформлені у вигляді оглядів, експериментальних статей, коротких повідомлень, рецензій, редакторських заміток, листів в редакцію, доповідей наукових конференцій або їхніх резюме.

Журнали можуть розповсюджуватися за передплатою або бути у відкритому доступі.

У Журналів, що позиціонують себе як видання відкритого доступу, на сайті представлені повнотекстові архіви з безоплатнім доступом, від дати обрання такої бізнес моделі.

Матеріали у журналі подаються українською або англійською мовами, із обов’язковим резюме англійською та українською мовами. Періодичність журналу визначається потребами кожного видання та наведена на сайті журналу.

Усі видання розміщено у відкритому доступі в депозитарії Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua) «Наукова періодика України», мають індекс doi від CrossRef, метаданні наявні у Відкритому українському індексі наукового цитування OUCI.